[contact-form to=”regnbagsankan@regnbagsankan.fi” subject=”Feedback skolbesök eller utbildning”][contact-field label=”1. Vilken typ av utbildning eller skolbesök har du deltagit i?” type=”checkbox-multiple” required=”1″ options=”Skolbesök för elever,Utbildning för personal,Jag har beställt tjänsten men inte deltagit,Seminarium,Annat”][contact-field label=”2. Uppfyllde utbildningen/besöket dina förväntningar” type=”checkbox-multiple” options=”Ja,Nej,Delvis,Vet ej”][contact-field label=”3. Hur upplevde du stämningen under utbildningen/besöket?” type=”checkbox-multiple” options=”God och trygg och jag var aktiv,God och trygg men jag var inte aktiv,Neutral,Dålig och otrygg”][contact-field label=”4. Höll innehållet rätt nivå?” type=”checkbox-multiple” options=”Ja jag förstod allt,Ja men jag förstod inte allt,Nej det var svårt att förstå,Vet ej”][contact-field label=”5. Var innehållet relevant för dig personligen eller i ditt jobb eller skolgång?” type=”checkbox-multiple” required=”1″ options=”Ja,Nej,Vet ej”][contact-field label=”6. Vad var bra med Regnbågsankans besök eller utbildning?” type=”text”][contact-field label=”7. Vad var mindre bra med Regnbågsankans besök eller utbildning?” type=”text”][contact-field label=”Vad önskar du att vi tänker på i fortsättningen?” type=”text”][contact-field label=”Ange e-post om du önskar att vi tar kontakt med dig.” type=”email”][contact-field label=”Var fick du för första gången information om Regnbågsankans utbildningsverksamhet?” type=”checkbox-multiple” required=”1″ options=”Social media,E-post,Broschyr,Av en bekant,Annat”][/contact-form]