Regnbågsankan är föreningen för hbtiqa+-personer i det svenskspråkiga Finland. Vi har sedan år 2007 besökt skolklasser, läger, lärarrum, skolor på andra stadiet samt högskolor för att sprida information om mångfalden av kön och sexuell läggning. Med besöken vill vi bidra till ökad medvetenhet om identitetsrelaterade frågor och jämlikhet både i skolan samt i samhället överlag. Vi erbjuder utbildningsbesök som riktar sig såväl till elever och studerande som till skolans personal.

Att beställa Regnbågsankans utbildning för personalen är en möjlighet att få konkreta idéer och tips på hbtiqa+-relevanta frågeställningar som behöver beaktas när skolan utarbetar sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Vi erbjuder också idéer på hur det går att integrera mångfaldsperspektivet i den ordinarie undervisningen. Ni kan också beställa våra besök för elever!


Exempel på paket som kan beställas för personal:

1. Mångfalden av kön
t.ex. 60+60 min, 150 euro + reseersättning

Kompetenshöjning i frågor som gäller mångfalden av kön och tryggt bemötande av transpersoner. Vi bekantar oss med begrepp som transperson, interkönad, icke-binär, passera, köna och vad självbestämmanderätt gällande kön betyder i vardagen. Vi funderar tillsammans på situationer där mångfalden av kön väcker frågor och osäkerhet i arbetet.

2. HBTIQA+ i skolans vardag
45+45 min, 110 euro + reseersättning

Syns mångfalden i ditt läromaterial? Är skolan trygg för alla? Vi snabbspolar genom grunderna i hbtiq och funderar tillsammans på situationer där du i ditt arbete kommer i kontakt med hbtiq och behöver konkreta tips.


Exempel på paket som kan beställas för elever i alla årskurser, tutorer, vänelever och ungdomsgrupper:

1. HBTIQA+ med personlig berättelse
45+45 min för årskurs 7-9, 110 euro + reseersättning

Under första lektionen går vi igenom basfakta gällande sexuell mångfald och kön. Under andra lektionen intervjuas en hbtiqa+-person om sina egna erfarenheter av att komma ut, leva öppet och hitta sig själv. Deltagarna får saklig information som väcks till liv genom en personlig berättelse.

2. Regnbågstimme om vänskap, kärlek och pride
60 min för årskurs 1-6, 90 euro + reseersättning

Samtal om olika sorters familjer, vänskap, kärlek, gränser, självkänsla och föreställningar gällande att vara pojke/flicka/annat. Barnen får bekanta sig med regnbågsflaggan och tanken bakom den.

3. HBTIQA+ i dagens samhälle
75 min för andra stadiet, 90 euro + reseersättning

Vi behandlar ämnet sexuell läggning och kön i dagens samhälle genom diskussion i mindre grupper och med hela klassen. De studerande får information om kön, sexuell läggning, jämlikt bemötande, lagar och normer. Innehållet kan anpassas enligt målgruppens behov.


   Vi tar också gärna emot beställningar på skräddarsydda program där beställaren preciserar vad hen behöver hjälp med.

   Vi förutsätter att en lärare är närvarande under hela lektionstiden under alla skolbesök. På det här sättet vill vi säkerställa både elevernas och skolinformatörens trygghet, men också främja till fortsatt samtal och engagemang kring de berörda frågeställningarna.

   Även om Regnbågsankan gärna besöker skolklasser som ett komplement till den ordinarie undervisningen, hoppas vi att mångfalden av kön och sexuell läggning integreras i all undervisning och att den beaktas i skolans vardag. Hbtiqa+-personer finns med all statistisk sannolikhet närvarande i alla skolor bland elever och studerande, personalen och deras familjer även om det inte alla gånger kommer fram.

   Kontakta regnbagsankan@regnbagsankan.fi för mer information!


   PRINCIPER

   1. Besöken utförs av Regnbågsankans koordinator för social verksamhet, styrelsemedlemmar och/eller frivilligarbetare som gått Setas utbildning för skolinformatörer och/eller har tidigare erfarenhet av att göra skolbesök. Vi vill gärna ha er beställning i god tid så att vi lyckas hitta lämpliga informatörer för varje besök. Skolor ombeds komma med sin beställning minst en månad på förhand.
   2. Ifall ett skolbesök avbokas inom fem dagar före besöket är beställaren skyldig att betala 50% av lönen och hela reseersättningen ifall biljetten är köpt på förhand. Ifall besöket avbokas inom två dagar före besöket är beställaren skyldig att betala hela priset och resekostnaden ifall biljetten är köpt på förhand.
   3. Resekostnaden innebär informatörens/informatörernas resor med förmånligast möjliga kommunala trafik. Ifall resan görs med bil ersätts resan enligt 0,43 euro per km.
   4. Om den bokade informatören från Regnbågsankan får förhinder att göra besöket bokar vi in en annan informatör. Ifall vi inte hittar någon som kan vikariera ombokar vi ett annat datum i samråd med beställaren.
   5. Våra mål är inkludering av mångfald i alla ämnesområden, trygga utrymmen, god stämning samt möjlighet för alla elever att leva ut och känna sig delaktiga!


   Lista på hbtiqa+-nyttiga material på nätet

   1. Ungdomar och utbildning
   2. Normkritik
   3. Litteratur och bibliotek
   4. Manlighet
   5. Media
   6. Homofobi och brott
   7. På finska
   8. Personliga berättelser
   9. Arbetsliv
   1. Ungdomar och utbildning

   Annat, vad? Könsminoritetsungdomars vision för år 2020

   Hur mår HBTIQ-unga i Finland? Katarina Alankos rapport

   Mångfald ryms i skolan Utgiven av Seta

   RFSL Ungdoms olika material Bland annat Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (3:e upplagan)

   Till föräldrar med homo- och bisexuella ungdomar Utgiven av Seta

   Att göra synligt För de som arbetar med ungdomar

   Mangfold i skolen – om arbetet med att synliggöra hbt-personer i skolan i Norge

   Jämställdhet i lärande Finlandsbaserad nätsida med infopaket

   Jämställdhetsarbete i praktiken Enligt Utbildningsstyrelsen

   Är du kille eller tjej? Rapport om unga transpersoners livsvillkor

   Hbtq och idrott – Ungdomars villkor och erfarenheter inom svensk idrott Intervjuer med 25 hbtq-ungdomar och 15 berättelser från hbtq-ungdomar som själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande

   2. Normkritik

   Transformering.se Mycket information om allt som handlar om att överskrida könsgränser och bryta mot samhällets normer gällande kön.

   Hur bli tillgängligare? Vad varje organisation behöver veta om normkritik Presentation sammansatt av Kultur för alla

   Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. 3:e upplagan

   Ett sexuellt övergrepp är aldrig ditt fel Utgiven av Rfsl Stockholm

   Bryt normen! Samarbetsprojekt mellan bl.a. Seta rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

   3. Litteratur och bibliotek

   Tips på HBTQ-böcker Blogg Tekoppens tankar och uppföljare

   Tips på regnbågsböcker Blogg En kattslavs dagbok

   Kolumn Bibliotek med queera förtecken Tidskrift Ny Tid 8.9.2014

   Tidskriften ”bibban” nr 1/2015 med tema mångfald Finlands Svenska Biblioteksförenings medlemstidning

   Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI -asiakkaita? Päivi Jokitalo 2014

   Normitalkoot kirjastoissa Henkilökunta bloggaa 22.6.2015 Rita Paqvalén

   OVAN REGNBÅGEN Inkluderande hbtq -arbete i Hallonbergen och på andra folkbibliotek Eleonor Pavlov och Karin Westeman

   Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä Pro Gradu
   informaatiokäyttäytyminen Aira Pohjanen 2013

   samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf – See more at: http://normer.fi/#sthash.QxqsWSRs.dpuf
   samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf – See more at: http://normer.fi/#sthash.QxqsWSRs.dpuf

   4. Manlighet

   Mansfrågor inom jämställdhetspolitiken Arbetsgruppens slutrapport

   Mäns längtan efter barn Intervju med bokens författare gjord av Regnbågsankan

   5. Media

   Journalistens snabbguide i HBTIQA Utgiven av Regnbågsankan

   6. Homofobi och brott

   Hets mot folkgrupp Minoritetsombudsmannen

   En studie av homofoba hatbrott i Sverige Forum för levande historia

   Hatbrott Brottsförebyggande rådet i Sverige

   Hatbrott – Utsatt Polisen i Sverige

   Hatbrott mot hbt-personer Uppsala universitet Kunskapsbanken

   Förebygg brott som utgår från hat och extremism Brottsförebyggande rådet i Sverige

   Upplevelser av utsatthet för hatbrott Forskare Eva Tiby 

   7. På finska

   Setas material att ladda ner

   Ihmisoikeudet

   Demokratiaa koulunpenkille Opettajan opas

   Intersukupuolisuus Info sida som upprätthålls på frivillig basis.

   8. Personliga berättelser

   Sasha Linder berättar om sin väg från kvinnligt till manligt

   Melanie Orenius valdes till Miss Gay Finland 2014

   Simon Häger berättar om sitt liv som homosexuell och troende

   Adam Guarnieri om transpersoners vardag

   Att komma ut som hetero Pontus Simonsen om heteronorm och att vara hetero

   9. Arbetsliv

   Mångfald på jobbet Regnbågsankan