Jämfört med många andra länder är Finland ett tryggt land för hbtiq-personer. Lagen talar mot diskriminering på basen av sexuell läggning och lagen om hets mot folkgrupp kan fälla.

Trots det förblir många brott fortfarande oanmälda, homofobi i skolor tas sällan på allvar, mobbing av hbtiq-barn och unga är vanligare och i synnerhet transpersoner tvingas anpassa sig efter omgivningens oförståelse.

Enligt undersökningen Den välmående regnbågsungdomen gjord i Finland år 2013 har hbtq-unga upplevt våld i en betydligt högre grad än finländska ungdomar i gemen.

Våld riktat till sexuella minoriteter och könsminoriteter är inte något som sker bara i länder långt borta. Homofobi finns också i Finland varje dag.

Det talas mycket om att respektera alla men trots allt är homofobi, som bottnar i intolerans, respektlöshet, maktutövande och okunskap om vad som är olagligt (till exempel förtal) vardag för många hbtiq-personer i Finland.

Om du möter homofobi ska du komma ihåg att felet inte finns i dig. Homofobi kan vara allt från elaka skämt om homosexuella eller transpersoner till slag och annan form av våld.

Exempel på former av våld:

 • Hot per mail, telefonsvarare, på nätet, i social media
 • Hot om våld: lyfta ett vapen, hota slå eller sparka
 • Misshandel som leder till smärta, skada eller sjukdom
 • Kasta föremål, knuffa, föra oljud eller annat hänsynslöst beteende
 • Sexuelt våld: våldtäckt, tafsa, föra in finger eller föremål med våld eller under hot, beröring, visa porr åt minderåriga, röra barn på ett sexuellt sätt

Exemple på olika form av trakasseri:

 • Sprida rykten, frysa ut
 • Ställa påträngande frågor om privatlivet
 • Kränkande klotter på någons husvägg
 • Föröska övertyga personen om att t.ex. homosexualitet är fel
 • Förhindra personen att leva ut sin läggning med hjälp av hot
 • Försvåra en elevs skolarbete
 • Försvåra en anställd att utföra sitt arbete eller att förkasta en arbetsansökan på basen något som är orelevant för tjänsten

Typiskt för homofoba handlingar och homofobiska brott är att gärningsmannen och offret har en relation som t.ex. elev och lärare, chef och anställd eller förälder och barn.

Offren kan också väljas mer på måfå t.ex. så att någon vill utsätta alla som går i en pride parad för smärta.

Typiska platser är allmän plats, i hemmet och på internet. Homofobi är ett sätt att utöva makt.

Offret har alltid rätt att kalla en gärning för trakasseri även om utövaren påstår att det bara var ett skämt, misstag eller missförståelse.

Homo- och transfobi i skolan

Enligt forskningsprojekt Den välmående regnbågsungdomen som har undersökt välmående hos unga som tillhör en sexuell- eller könsminoritet i Finland under år 2013, hålls unga i garderoben av av rädsla för att bli utslängda från hemmet eller av rädsla för att lämnas utanför kompiskretsen i skolan eller på fritiden.

Enkätundersökningen visar också att skolan både i ljuset av denna och i tidigare undersökningar för regnbågsunga är en otrygg miljö, detta trots att deras upplevelser med åldern blir mer positiva.

Atmosfären bland eleverna är i många skolor hetero- och könsnormativ. Bög som skällsord är vanligt förekommande.

Majoriteten av de ungdomar som berättat för läraren om skolmobbning har upplevt att denna upplysning inte fick några följder eller att de själva fått skulden för det inträffade, och en ännu större del av dessa ungdomar uppger att de inte berättat om mobbning för att de upplevt.

Många deltagare uppgav också att ett försök att komma ur skåpet inte skulle ändra på någonting eller för att agerandet skulle ha fört med sig att de blivit tvungna att delge sin regnbågsidentitet.

Forskningsprojektet visade också att fördomar lever kvar. En del föräldrar önskade att den unga skulle hemlighålla sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck från omgivningen eftersom de enligt forskningen skämdes för den ungas regnbågstillhörighet.

Publikationen Den välmående regnbågsungdomen

Vad skall jag göra om jag blir utsatt för skämt, trakasserier, våld, hot och homofobi i allmänhet?

 • Prata med vuxen. Det kan vara någon i din familj, en lärare, skolläkaren eller någon kompis förälder.
 • Blir du trakasserad i skolan är det bra att prata med en lärare eller annan i skolan. Tror inte personen på dig, eller tar inte ditt ärende på allvar, skall du tala med någon annan. Blir du utsatt på din arbetsplats står Arbetarskyddsförvaltningen till tjänst.
 • Anmäla till polisen. I brådskande fall ringer du nödnumret 112. Du kan också kontakta vilken polisinrättning som helst.
 • Behöver du råd eller någon att bolla tankar med kontakta Regnbågsankan, se under fliken kontakt. På finska erbjuder Seta ett flertal olika stödformer.
 • Brotssofferjouren hjälper dig med frågor gällande brottsanmälan. Frågor kan också sändas på svenska genom Rikunet som är en personlig tjänst för brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottsärenden. Rikunet är en konfidentiell och datasäker nättjänst där du kan ställa frågor anonymt.
 • Det är viktigt att du berättar varför du tror att du blivit utsatt för ett (hat)brott när du anmäler det till Polisen. Vittnen och bevismaterial är också betydelsefullt för utredningen. Det är alltid bäst att anmäla ett brott så fort som möjligt efter att det hänt.

Sidan är uppdaterad av Fredrika Biström 13.2.2018.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.