Bisexualitet

Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. Hur detta kommer till uttryck kan variera. Ordet kan betyda att attraheras lika ofta av män och lika ofta av kvinnor, oftare attraheras av män eller tvärtom. Bisexualitet kan också handla om att attraheras oavsett kön, att personen tycker det är irrelevant vilket kön den hen blir kär i har. Bisexualitet kan också innebära en vidare syn på attraktion: att en person rent platoniskt kan ha tycke för sina samkönade kompisar och ändå vara av heterosexuell läggning.

Kärlek, sex och kön

Då någon säger sig vara “blind för kön” dvs attraheras av och/eller bli kär i representanter av alla kön kallas det pansexuell (anthrosexuality) eller omnisexuell. Pansexuell är en person som är sexuellt eller känslomässigt intresserad av ”alla” eller ”vem som helst”. Det betyder inte att pansexuella blir kära i alla de möter utan att de t.ex. i första hand attraheras på basen av personligheter.

En person som är omnisexuell kan vara sexuellt och emotionellt intresserad av inte bara vem som helst utan även vad som helst, oavsett personens kön eller föremålets karaktär. Omnisexualitet kan alltså handla om att också se det sexuella i vissa saker eller se allting som omger oss som en del i vårt sexuella varande. Orden används på olika sätt och betydelsen kan variera mellan olika personer.

När man talar om bisexualitet så menar man vanligtvis förmågan att bli sexuellt attraherad och förälskad i både tjejer och killar, men en bisexuell identitet kan se ut på olika sätt. Alla bisexuella är inte nödvändigtvis lika mycket intresserade av personer av båda könen. Det är normalt att en bisexuell blir kär i personer av bara ett visst kön men vill ha sex med båda/alla kön. Man också vara intresserad av kvinnor och män på olika sätt.

När man talar om bisexualitet så kan det i vissa fall vara bra att skilja på hur en person känner sig, det vill säga vilken identitet man har, och i vilken sorts relation personen nu lever i. Det är möjligt att leva utifrån sett heterosexuellt hela sitt liv men vara bisexuell. Den sexuella läggningen brukar oftast vara intakt oberoende om personen lever en tid med en person av motsatt kön, och senare i livet har en relation med en person av samma kön. Man kan känna sig som bisexuell hela tiden – oavsett könet på ens partner.

Ens egen läggning

Bisexualitet glöms ofta bort eller hamnar i skymundan. Det är viktigt att komma ihåg att bisexualitet inte är en blandning av heterosexualitet och homosexualitet, utan är sin egen läggning. I ett samhälle där könsidentitet spelar roll är det lika bra och normalt att attraheras av alla kön/båda könen som att vara inriktad på bara ett kön.

Personer med en bisexuell identitet kan ibland känna tryck att välja en partner av motsatt kön för att utåt sett verka “helt hetero” inför allmänheten. Även de med bisexuell identitet bör få leva ut och inte känna sig tvugna att dölja sin läggning om de inte vill det.

I brist på kunskap, förebilder och stereotyper gällande bisexuella hamnar bisexualitet ofta i kläm. Bisexualitet kallas ibland för en fas, ett experiment eller ses vara ett steg mot homosexualitet. Visserligen är det möjligt att homosexuella periodvis av praktiska skäl kallar sig bisexuella men det är lika vanligt att bisexualitet är den identitet som känns rätt hela livet.

Synsättet att det bara finns två sexuella läggningar: homo- och heterosexualitet leder ofta till att bisexuella stängs utanför både homosexuella och heterosexuella sammanhang. Det kan finnas en förväntning om att personen måste “välja sida”: homo eller hetero. Vi talar om “homobarer” och gaycommunityn. Också bi-, ambi- och omnisexuella bör få utrymme i gemenskapen. Vi vill gärna placera in våra medmänniskor i bekanta fack. Därför är det viktigt att bisexualitet får lika mycket synlighet som alla andra sexuella läggningar. I brist på bekanta bisexuella personer kan du tänka på att personer som Josephine Baker, Alexander Bard, Drew Barrymore, Simone de Bevoiur, David Bowie, Casanova, Marianne Faithfull och Lady Gaga har beskrivit en bisexuell identitet på olika sätt.

Ibland ses bisexualitet som ett experiment eller som en period av förvirring, lösaktighet eller översexuellt beteende. Bisexuella har inte automatiskt mycket sex eller oftare sexuella relationer med fler personer än homo- eller heterosexuella. Att ha mycket sex är inte fel eller fult, oberoende av läggning. Bisexualitet blandas ibland ihop med ambisexuell dvs. att känna dragning till personer utan intresse för kön/att ha en relation.

Historia

År 1824 introducerades termen Bisexuell som ersättning för det som förut kallats hermafrodit. Historiskt har bisexualitet ofta förknippats med polygami. Detta beror mest på samhällets värderingar utifrån vad en kärnfamilj ska vara och vad som är socialt accepterat, dvs. bisexualiteten har inte ändrats under århundraden.

Det finns olika teorier och åsikter om hur bisexualitet är och “fungerar”. Till exempel psykoanalytikern Sigmund Freud beskrev fenomenet utifrån att alla människor föds bisexuella och att heterosexualiteten utvecklas genom att bisexualiteten överges, eller sublimeras, genom process där den ”undermetvetna bi-/homosexualiteten” undertrycks. Han trodde att denna sublimeringsprocess ibland “misslyckas” så att en ”undermedveten homosexualitet” finns kvar hos dem som lever heterosexuellt, vilket då kan skrämma många människor i så stor utsträckning att det leder till homofobi. Om det ligger någon sanning i Freuds teori är svårt att bevisa. Det vi vet är att en persons sexuella läggning kan vara en stor och viktig del av identiteten och det finns många som vill kalla sig bisexuell, som en egen läggning fristående från homo- eller heterosexualitet. Det är också helt möjligt att se sig själv som enbart “sexuell” fritt från olika underkategorier. Du kan bli kär och/eller attraherad av personer utan att känna behov av definitioner av olika sexuella läggningar.

Teorin om att homofober själva är homosexuella, eller bi, men trycker undan känslorna lever kvar än idag. Kanske kan den i vissa fall stämma men vanligare är att Freuds teori används som ett försök att förenkla ett komplicerat problem. Idag ses homofobi som en del av mobbning, psykiskt våld, trakasserier och/eller som ett politiskt maktmedel och verkar enligt samma mönster som mobbning och våld i allmänhet. Läs mer om homofobi under fliken “homofobi.”

Bild:Bi flag.svg

De bisexuellas prideflagga (Wikimedia)

bisexualitet (av lat. bi- ‘två’ och sexualitet), erotiskt intresse för båda könen, med förmåga till såväl hetero- som homosexuella relationer. Dessa relationer kan alternera eller existera parallellt. Inom sexologin betraktas vanligen bisexualitet antingen som en variant av heterosexualitet eller homosexualitet eller som en särskild, tredje form av sexuell identitet och orientering. Samhället intar ofta en mer positiv hållning till bisexualitet än till homosexualitet. /…/ (Nationalencyklopedin 1990:594)