Världshälsoorganisationen WHO definierar sexualitet som en viktig del av var och ens personlighet, redan före födseln och in i ålderdomen. Den påverkar våra tankar, känslor och handlingar och därför hur vi mår.

Homosexualitet innebär egenskapen att attraheras, bli kär och/eller ha fantasier av personer av samma kön. Homosexualitet är en sexuell läggning och beskriver en aspekt hos en persons känsloliv och/eller identitet. Kvinnor som är intresserade av kvinnor kan också kalla sig lesbiska. Det är bara en person som själv som kan avgöra om hon, han eller hen vill kalla sig homosexuell eller annat.

Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. Hur detta kommer till uttryck kan variera. Ordet kan betyda:
– att attraheras lika ofta av män och som av kvinnor
– oftare attraheras av män eller tvärtom
– blir kär i personer av bara ett visst kön men njuta av sex med båda/alla kön
– vara intresserad av kvinnor och män på olika sätt
– attraheras oavsett kön
– tycka det är irrelevant vilket kön den hen blir kär i har
– en vidare syn på attraktion: att en person rent platoniskt kan ha tycke för sina samkönade kompisar
– att inte vara homosexuell eller heterosexuell.

Pansexuell är en person som är sexuellt eller känslomässigt intresserad av ”alla” eller ”vem som helst” oberoende av kön eller könlöshet.  Termen omnisexuell har liknande eller samma definition och en del pan- eller omnisexuella upplever sig vara ”gender blinda”.

Heterosexualitet är också en sexuell identitet och handlar om attraktion mellan personer av motsatt kön. Heterosexualitet är inte automatiskt kopplat till personens könstillhörighet dvs en person med transbakgrund kan lika väl vara hetero som tillhöra någon annan sexuell läggning. Liksom hos övriga sexuella läggningar berättar heterosexualitet inte mer om personen än om just läggning. Inget säger att heteros är på ett visst sätt, ser ut på ett visst sätt eller gillar just vissa hobbies.

När man talar om sexuell läggning så kan det i vissa fall vara bra att skilja på hur en person känner sig, det vill säga vilken identitet man har, och i vilken sorts relation personen nu lever i. Det är möjligt att tex leva utifrån sett heterosexuellt hela sitt liv men vara bisexuell. Den sexuella läggningen brukar oftast vara intakt oberoende om personen lever en tid med en person av motsatt kön, och senare i livet har en relation med en person av samma kön.

Homosexualitet får ofta mest uppmärksamhet och andra läggningar glöms ofta bort eller hamnar i skymundan. Det är viktigt att komma ihåg att bisexualitet eller pansexualitet inte är blandningar av heterosexualitet och homosexualitet, utan är sina egna läggningar.

Personer med en bisexuell identitet kan ibland känna tryck att välja en partner av motsatt kön för att utåt sett verka “helt hetero” inför allmänheten. Homosexuella kan ibland känna skam över tidigare relationer personer av motsatt kön. Sexuell läggning är inte alltid absolut dvs vår identitet kan formas under många år och ingen är mer eller mindre homo, hetero eller annat på basen av hur personens liv ser ut för andra. Alla har självbestämmanderätt över sin identitet.

En persons sexuella läggning kan spela en central roll i personens identitet, något han, hon eller hen vill lyfta fram. Den sexuella identiteten kan också vara en oväsentlig del, något personen inte funderar så mycket på. Varje sätt att leva ut sin sexuella identitet, eller välja att inte göra det, är unik och bör respekteras.

Vi vill gärna placera in våra medmänniskor i bekanta fack. Ibland kan en sexuell läggning pekas ut som en fas, ett experiment eller ses vara ett steg mot något annat. Press att hitta ”rätt term” om sig själv kan också förekomma. Det är lika okej att beskriva sig själv eller låta bli, leva ut eller gömma sig vid behov och det är lika okej att den sexuella läggningen växlar som att den känns lika hela livet.

I många länder, städer eller samhällen finns det en gaykultur som är synlig eller dold. Vi talar om homobarer, regnbågscafeér gaycommunityn. Gemenskapen stöder likasinnade och skapar trygghet i en värld där heterosexualitet fortfarande är norm. På gaybaren är gayrelationen norm medan heterorelationer är i minoritet. Också bisexuella, ambisexuella, omnisexuella osv bör få utrymme i gemenskapen. Det är vanligt att också heterosexuella och asexuella söker sig till hbtiq-scenen ifall just den kulturen känns trygg och som hemma.

Inom regnbågskretsar, homo-, bi- och queerkultur finns det också normer: vanor och oskrivna regler. Ibland väljer personer att leva upp till de normer som råder inom sin egen krets t.ex. gällande kläder och vanor, att medvetet bryta dem eller något där mellan. Att aktivt signalera sin sexuella läggning är lika bra och fint som att inte göra det.

Föräldrar antar ofta att deras barn är heterosexuella och lärare antar ofta att alla elever är heteros. Släktingar kan fråga en lesbisk tjej om hon redan har en pojkvän och lärare kan prata åt sina elever som om homosexualitet inte finns i just vår skola.

För att förklara sexuell läggning är det bra att ha ord och termer som de flesta förstår även om också kategorier som “homosexuell” eller “bisexuell” kan upplevas trånga. Nya termer uppstår hela tiden. Det är fritt att hitta på egna ord. Även om du inte själv representerar en minoritet kan du stå upp och försvara de som inte passar in i normen.

I vårt samhälle råder heteronorm och enligt den är alla heterosexuella. När vi möter en ny person utgår vi ofta från att personen är antingen man eller kvinna, och att personen attraheras av personer av motsatt kön. När vi möter någon som säger sig vara homosexuell är det vanligt att olika tankar dyker upp. Vi kanske tror att alla homosexuella har liknande intressen eller har liknande mål i livet. Då är det bra att komma ihåg att mångfald råder också inom regnbågskretsen. Liksom finlandssvenskar lever ut sin “finlandssvenskhet” på mycket olika sätt finns det homosexuella som bryter normer gällande homosexualitet.

 

Kända finlandssvenskar som levde ut sin homo- eller bisexualitet eller vars historia och/eller vars skrifter senare tolkats uttrycka homosexualitet är bl.a. regissör och teaterchef Viveca Bandler (1917-2004), kammarherre och tidvis Finlands rikaste man Hjalmar Linder (1862-1921), konstnär och författare Tove Jansson (1914-2001), marskalk Mannerheims dotter Sophie Mannerheim (1895-1963), författare Hagar Olsson (1893-1978) och filosof och socialantropolog Edvard Westermarck (1862-1939).

Texten är uppdaterad av Fredrika Biström 13.2.2018.

Läs mer om kända finlandssvenskar här:

Patronen på Svartå slott, Hbl, 17.1.2012

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner r.f., Vivica som person

Att vara välsignad av kärlek, artikel om Barbro K Gustafssons avhandling om homosexuella teman i Tove Janssons författarskap, QX, 27.6.2001

Biografi över Westermarck, Edvard (Edward) Alexander, Publicerad i Filosofia.fi: 25.09.2007