Beställ skolbesök

Regnbågsankan gör på beställning besök i högstadier, gymnasier, yrkesskolor och högskolor. Ni kan även boka ett besök av oss för läger, klubbar, temadagar, föräldraträffar, lärarfortbildning och för fortbildning för hälsovårdspersonal. Vi anpassar besöken för den aktuella ålderskategorin.

Beställaren kan välja något av följande paket

1. Informationsbaserat 75 min för unga
Hbtiq-information om sexuell mångfald, könsuttryck, normer, olika aspekter på att “komma ut”, homofobi osv. Eleverna har möjlighet att ställa frågor och om tiden räcker till gör vi en interaktiv övning utgående från ämnet.
Pris: 90 euro + reseersättning

2. Informationsbaserat 45+45 min med personlig berättelse
Under första lektionen går vi igenom basfakta gällande sexuell mångfald och könsuttryck. Under andra lektionen intervjuas en hbtiq-person om sina egna erfarenheter av att komma ut, leva öppet som den hen är och om att hitta sig själv. Eleverna kan skriva frågor till personen på förhand. Läraren kan skicka frågorna per e-post åt Regnbågsankan på förhand.
Pris: 110 euro +  reseersättning

3. Diskussionsbaserat 75 min för gymnasieelever
Vi behandlar ämnet  “Sexuell läggning och kön i dagens samhälle” genom diskussion i mindra grupper och med hela klassen. Eleverna får bekanta sig med basfakta om sexuell läggning och könsminoriteter, samt en inblick dagens situation i Finland gällande mångfaldsfrågor.
Pris: 90 euro +  reseersättning

4. Besök i lärarrum/högskolor 45 min eller 75 min
Innehåll enligt önskemål eller exempelvis kort presentation av vår verksamhet, hbtiq-terminologi, grundfakta, presentation av undersökningen Den välmående regnbågsungdomen samt interaktiv övning. Diskussion.
Pris: 60 euro eller 90 euro +  reseersättning

Beställning

Vi skräddarsyr gärna besök enligt önskemål. För tilläggstimmar utöver ovannämnda paket debiterar vi 30 euro per påbörjade 45 minutrar. Vi föredrar att föreläsa för så små grupper som möjligt, för att höja andelen interaktion, men enligt överenskommelse föreläser vi också för större grupper.

Målet med våra besök är att stärka ungdomar och hjälpa personal att bidra till en bättre skolmiljö för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Att bli behandlad och bemött med respekt, oberoende sexuell läggning eller könsidentitet, är inte en förhandlingsbar fråga – det är en mänsklig rättighet.

Besöken utförs av Regnbågsankans verksamhetskoordinator och frivilligarbetare som gått Setas utbildning för skolinformatörer och/eller har tidigare erfarenhet av att göra skolbesök. Vi vill gärna ha er beställning i god tid så att vi lyckas hitta lämpliga informatörer för varje besök. Skolor ombeds komma med sin beställning minst en månad på förhand

Beställningar tas emot av föreningens verksamhetskoordinator per e-post regnbagsankan@regnbagsankan.fi eller per tfn 044 297 5476.

Ifall ett skolbesök avbokas inom fem dagar före besöket är beställaren skyldig att betala 50% av lönen och hela reseersättningen ifall biljetten är köpt på förhand. Ifall besöket avbokas inom två dagar före besöket är beställaren skyldig att betala hela priset och resekostnaden ifall biljetten är köpt på förhand.

Resekostnaden innebär informatörens/informatörernas resor med förmånligast möjliga kommunala trafik. Ifall resan görs med bil ersätts resan enligt 0,43 euro per km.

Om den bokade informatören från Regnbågsankan får förhinder att göra besöket bokar vi in en annan informatör. Ifall vi inte hittar någon som kan vikariera ombokar vi ett annant datum i samråd med beställaren.

Teman vi tar upp

 • Sexualitet och identitet
 • Skillnaden på sexuell läggning och sexuella handlingar
 • Att “komma ut”
 • Homofobi
 • Bisexualitet och homosexualitet
 • Är jag kille eller tjej?
 • Självbestämmanderätt och kön
 • Transperson -vad är det?
 • Hbtiq-terminologi
 • Socialt-, biologiskt- och juridiskt kön
 • Är skolan heteronormativ?
 • “Homo” och “bög” som skällsord
 • Är det nödvändigt att definiera sig?
 • Bra och dåliga normer
 • Att bryta normer, att göra normen synlig och leva upp till förväntningar
 • Attityder, ord och mobbing
 • Rädsla för det som är annorlunda
 • Rädsla att själv framstå som gay
 • Medvetenhet och åtgärder

Lista på hbtiq-nyttiga material på nätet

 1. Ungdomar och utbildning

Annat, vad? Könsminoritetsungdomars vision för år 2020

Hur mår HBTIQ-unga i Finland? Katarina Alankos rapport

Mångfald ryms i skolan Utgiven av Seta

RFSL Ungdoms olika material Bland annat Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (3:e upplagan)

Till föräldrar med homo- och bisexuella ungdomar Utgiven av Seta

Att göra synligt För de som arbetar med ungdomar

Mangfold i skolen – om arbetet med att synliggöra hbt-personer i skolan i Norge

Jämställdhet i lärande Finlandsbaserad nätsida med infopaket

Jämställdhetsarbete i praktiken Enligt Utbildningsstyrelsen

Är du kille eller tjej? Rapport om unga transpersoners livsvillkor

Hbtq och idrott – Ungdomars villkor och erfarenheter inom svensk idrott Intervjuer med 25 hbtq-ungdomar och 15 berättelser från hbtq-ungdomar som själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande

2. Normkritik

Transformering.se Mycket information om allt som handlar om att överskrida könsgränser och bryta mot samhällets normer gällande kön.

Hur bli tillgängligare? Vad varje organisation behöver veta om normkritik Presentation sammansatt av Kultur för alla

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. 3:e upplagan

Ett sexuellt övergrepp är aldrig ditt fel Utgiven av Rfsl Stockholm

Bryt normen! Samarbetsprojekt mellan bl.a. Seta rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf – See more at: http://normer.fi/#sthash.QxqsWSRs.dpuf
samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf – See more at: http://normer.fi/#sthash.QxqsWSRs.dpuf

3. Manlighet

Mansfrågor inom jämställdhetspolitiken Arbetsgruppens slutrapport

4. Media

Journalistens snabbguide i HBTIQA Utgiven av Regnbågsankan

5. På finska

Setas material att ladda ner

Ihmisoikeudet

Demokratiaa koulunpenkille Opettajan opas

6. Personliga berättelser

Sasha Linder berättar om sin väg från kvinnligt till manligt

Melanie Orenius valdes till Miss Gay Finland 2014

Simon Häger berättar om sitt liv som homosexuell och troende

Adam Guarnieri om transpersoners vardag