Är du en troende normbrytare?

I samband med Regnbågshelgen 2012 startar jag konkret mitt Projekt: Regnbågens Skapare, och då intervjuar jag troende/religiösa hbtq-personer om deras livsval och förhållande till Gud. Intervjuerna blir videoklipp för spridning på webben. Projektet går under arbetsnamn ”Regnbågens Skapare” och syftet är att ge en mer nyanserad bild av tro och Läs mer…