Historik

Regnbågsankan (tidigare Gay West) grundades officiellt 18.2.2004. Före det hade föreningen verkat som en inoffciell förening med verksamhet främst i Ekenäs, Raseborg.

Det började som en klubb vars syfte var att hjälpa människor att komma ut ur garderoben och stöda dem i frågor berörande sexuell identitet. Sedan dess har verksamheten vuxit och Regnbågsankan har nu en deltidsanställd verksamhetskoordinator som i samråd med Regnbågsankans styrelse förverkligar föreningens verksamhet. regnbagsankan.fi öppnade 9.10.2007.

Regnbågsankan har arrangerat festivalen Regnbågshelgen årligen sedan år 2004. Under festivalen har utmärkelsen Guldankan delats ut åt

2007: präst Karl Af Hällström
2008: Andreas Snellman
2009: Camilla Gunell
2010: Monika Pensar
2011: Anders Huldén
2012: Radiokanalen x3m
2013: Medborgarinitiativet Tahdon 2013
2014: Jeanette Östman
2015: författare Kaj Korkea-aho
2016: Ted Urho
2017: Oscar Ohlis
2018: Nicole Stambej och Tobias Larsson

Hedersomnämnanden har deltas ut åt
2013: Aija Salo och Johan Finne
2017: Radiokanalen x3m