Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att främja jämlikhet och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att erbjuda möjlighet till kultur, social samvaro och stöd för hbtiqa+-personer och deras närstående på svenska. Vi finns också till för de som inte vet om de tillhör någon viss grupp eller inte vill definiera sig. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

Du hittar våra stadgar här.


Vad gör Regnbågsankan?

Sprider information genom att besöka temadagar, mässor, seminarier, festivaler och arrangera diskussioner och evenemang.

Utbildar vuxna och ungdomar genom t.ex. skolbesök i högstadier, gymnasier, på läger och på ungdomsgårdar.

Ordnar program för både allmänheten och föreningens medlemmar, som t.ex. gruppträffar, Regnbågshelgen, workshops, teaterbesök och diskussioner.

Svarar på frågor som berör sexuell läggning, könsminoriteter, komma ut och allt annat under regnbågen. Vi svarar också på frågor genom ungdomstjänsterna UngInfo och Decibel.

Samarbetar med andra finländska och svenska föreningar och samfund, läs mer om våra samarbetspartners under rubrik Samarbetspartners.

Lånar ut regnbågsflaggor till syften som stöder jämlikhet. Kontakta oss om du är intresserad!

Vi kontaktar också vid behov myndigheter och politiker, skriver insändaren och ger utlåtanden. Vi hjälper också journalister, forskare och andra aktörer med marknadsföring och i frågor som berör t.ex. mångfald i text och bild.

Föreningens medlemsantal växer, och vi har för närvarande över 200 medlemmar. Som medlem får du medlemsbrev per e-post en gång i månaden, samt ett medlemskort som berättigar till rabatterade priser på våra evenemang och på vissa av Setas övriga medlemsorganisationes evenemang.

Regnbågsankan är en av Seta rf:s medlemsföreningar.

Information om Regnbågsankans historia hittar du här. Du kan läsa mer om Regnbågsankans verksamhet här, eller stöda verksamheten här.