Samarbetspartners

Seta rf står för Sexuellt Likaberättigande. Detta är den finländska huvudorganisationens hemsida. Regnbågsankan rf är en medlemsförening i Seta rf.

Seta logo

Vasa Seta är en medlemsförening i Seta som verkar i Vasa.

Regnbågsfyren är en medlemsförening i Seta som verkar på Åland.

Regnbågsfamiljerna är föreningen för Finlands lesbiska, bisexuella, transkönade och homosexuella föräldrar. Medlemmarna är barnfamiljer eller människor som planerar en familj med två mammor, två pappor, en förälder, fler en två föräldrar eller olika sorters nybildade familjer.

Luckan är ett finlandssvenskt informations och kulturcenter. Många av Regnbågsankans evenemang arrangeras på Luckan i Helsingfors.

Decibel.fi är en stödtjänst för unga på svenska i Finland. Via Decibel kan du ställa frågor till experter inom olika ämnen.

UngInfo är en stödtjänst för unga på svenska i Helsingfors. Via UngInfo kan du ställa frågor till experter inom olika ämnen.

Helsingfors Stad Ungdomscentral erbjuder ett mångsidigt fritids- och kulturutbud, främjar ungdomars möjlighet till delaktighet i samhället, stöder dem på deras väg ut i arbetslivet och påverkar beslutsfattandet som gäller de ungas levnadsvillkor. Regnbågsankans ungdomsgrupp i Helsingfors är ett samarbete med Helsingfors Stad.

Barnkultur är ett nätverk mellan olika kulturaktörer som erbjuder kultur för barn och familjer på svenska.

Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Vi stöder kulturfältet i frågor gällande tillgänglighet och mångfald genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs är ett samlande forum för oss som vill arbeta för jämställdhet i Helsingfors, Finland och globalt. Vi ordnar seminarier och kulturaktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället i övrigt samt fungerar som elevers och studerandes påverkningskanal i skolpolitiska frågor.

Gemenskap rf är en mötesplats för kristna som tror att Jesu Kristi evangelium även omfattar sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Johannes Församling är en kristen församling i Helsingfors. I deras utrymmen arrangeras Regnbågscafé i Hörnan.

Arbis Bibliotek finns på tredje våningen i Helsingfors Arbis. De har en regnbågshylla med hbtiq-litteratur.

Finlands Svenska Idrott är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland.

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation grundad 1921. Vi jobbar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Regnbågsankans ungdomsgrupp i Vasa är ett samarbete med den lokala Folkhälsan enheten.

Transtukipiste är en stödjänst för transpersoner i Finland.

Övrigt:

RFSL är det rikssvenska riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande.

Ranneliike.net är ett finländskt diskussionsforum för hbt-personer.

Svenska Kulturfonden stöder Regnbågsankan finansiellt.