Regnbågsankan rf är en medlemsförening i finländska huvudorganisationen för främjande av hbtiqa+-människors rättigheter Seta rf.

Seta logo

Dessutom har vi flera andra samarbetspartners:

Arbis Bibliotek finns på tredje våningen i Helsingfors Arbis. De har en regnbågshylla med hbtiqa+-litteratur.

Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad 1893.

Barnkultur är ett nätverk mellan olika kulturaktörer som erbjuder kultur för barn och familjer på svenska.

Decibel.fi är en stödtjänst för unga på svenska i Finland. Via Decibel kan du ställa frågor till experter inom olika ämnen.

Finlands Svenska Idrott är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället i övrigt samt fungerar som elevers och studerandes påverkningskanal i skolpolitiska frågor.

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation grundad 1921. Vi jobbar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Regnbågsankans ungdomsgrupp i Vasa är ett samarbete med den lokala Folkhälsan enheten.

Gemenskap rf är en mötesplats för kristna som tror att Jesu Kristi evangelium även omfattar sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Helsingfors Stad Ungdomscentral erbjuder ett mångsidigt fritids- och kulturutbud, främjar ungdomars möjlighet till delaktighet i samhället, stöder dem på deras väg ut i arbetslivet och påverkar beslutsfattandet som gäller de ungas levnadsvillkor. Se även: Ungpride.

Krisjouren för unga hjälper ungdomar, seniorer och barnfamiljer.

Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Vi stöder kulturfältet i frågor gällande tillgänglighet och mångfald genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap.

Luckan är ett finlandssvenskt informations och kulturcenter. Många av Regnbågsankans evenemang arrangeras på Luckan i Helsingfors.

Regnbågsfyren är en medlemsförening i Seta som verkar på Åland.

Regnbågsfamiljerna är föreningen för Finlands lesbiska, bisexuella, transkönade och homosexuella föräldrar. Medlemmarna är barnfamiljer eller människor som planerar en familj med två mammor, två pappor, en förälder, fler en två föräldrar eller olika sorters nybildade familjer.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs är ett samlande forum för oss som vill arbeta för jämställdhet i Helsingfors, Finland och globalt. Vi ordnar seminarier och kulturaktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.

Transtukipiste är en stödjänst för transpersoner i Finland.

UngInfo är en stödtjänst för unga på svenska i Helsingfors. Via UngInfo kan du ställa frågor till experter inom olika ämnen.

Vanda svenska församling är en församling i Mellersta Nylands prosteri inom Borgå stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Vasa Seta är en medlemsförening i Seta som verkar i Vasa.

Övrigt:

RFSL är det rikssvenska riksförbundet för hbtiqa+-människor.

Ranneliike.net är ett finländskt diskussionsforum för hbtiqa+-personer.

Svenska Kulturfonden stöder Regnbågsankan finansiellt.