Donationer

Pengar med Regnbågsankans logo

Du kan göra en donation riktad specifikt till Regnbågsankan genom Seta. Numret på donationskontot är Danske Bank FI21 8000 1571 0819 35 och referensnumret för att det ska tillfalla just Regnbågsankan är 1232.

Insamlingstillstånd  POL-2015-6145, 30.7.2015. Giltighetstid: 30.7.2015-18.7.2017. Gäller för hela Finland utom Åland.

Om du vill donera även till internationellt arbete eller någon annan av Setas medlemsföreningar kan du se instruktioner på finska här:
http://seta.fi/tue-setaa/ (har också ett donera online möjlighet)