Pengar med Regnbågsankans logo

Du kan göra en donation riktad specifikt till Regnbågsankan genom Seta. Numret på donationskontot är IBAN FI21 8000 1571 0819 35, BIC: DABAFIHH och referensnumret för att det ska tillfalla just Regnbågsankan är 1232.

Insamlingstillstånd RA/2017/1106. Giltighetstid: 3.11.2017-31.12.2019. Gäller för hela Finland utom Åland.

Om du vill donera även till internationellt arbete eller någon annan av Setas medlemsföreningar kan du se instruktioner på finska här:
http://seta.fi/tue-setaa/ (även med möjlighet att donera online)