Om föreningen

Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Vi finns också till för alla som vill främja jämlikhet och för de som inte vet om de till hör någon viss grupp eller inte vill definiera sig. Föreningen syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

Vad gör Regnbågsankan?

Sprider information genom att besöka temadagar, mässor, seminarier, festivaler och vi arrangera diskussioner och evenemang.

Utbildar vuxna och ungdomar genom skolbesök i högstadier, gymnasier, på läger och på ungdomsgårdar.

Ordnar program för både allmänheten och föreningens medlemmar: gruppträffar, Regnbågshelgen, valpaneler, kafeekvällar i samarbete med Johannes församling och vi har aktiva ungdomsgrupper i Helsingfors och Jakobstad.

Svarar på frågor som berör sexuell läggning, könsminoriteter, komma ut och allt annat under regnbågen vi vår jourmail: regnbagsjour@gmail.com . Vi svarar också på frågor genom ungdomstjänsterna UngInfo och Decibel.

Samarbetar med andra finländska och svenska föreningar och samfund som t.ex. Luckan, Barnkulturnätverket, UngInfo, Decibel, Regnbågsfamiljerna och FSS.

Lånar ut regnbågsflaggor till syften som stöder jämlikhet. Kontakta oss om du är intresserad.

Vi kontaktar också vid behov myndigheter och politiker, skriver insändaren och ger utlåtanden. Vi hjälper också journalister, forskare och andra aktörer med marknadsföring och i frågor som berör t.ex. mångfald i text och bild.

Föreningens medlemsantal växer, och vi har för närvarande cirka 200 medlemmar. Som medlem får du medlemsbrev per e-post en gång i månaden, du får ett medlemskort som berättigar till rabbatterade priser på våra evenemang och på vissa av Setas övriga medlemsorganisationes evenemang. Med kortet har du också rätt till rabbatt på inträdet till nattklubben Dtm i Helsingfors.

Regnbågsankan är en av Seta rf:s 21 medlemsföreningar.

Seta logo


Historik
Regnbågsankan (tidigare Gay West) grundades officiellt 18.2.2004 (Patent och register styrelsen).  Före det hade föreningen verkat som en inoffciell förening med verksamhet främst i Ekenäs, Raseborg.

Det började som en klubb vars syfte var att hjälpa människor att komma ut ur garderoben och stöda dem i frågor rörande sexuell identitet. Sedan dess har verksamheten vuxit och Regnbågsankan har nu en deltidsanställd verksamhetskoordinator som i samråd med Regnbågsankans styrelse förverkligar föreningens verksamhet.

Första Regnbågshelgen hölls 2004. Den har hållits varje år sedan dess.

www.regnbagsankan.fi öppnade 9.10.2007