Helsingfors Pride på svenska 2017

I år firas Helsingfors Pride också på svenska: 28.6 kl. 16-18 Sagostund för vuxna – Sanna berättelser ur Finlands 100-åriga hbtiq-historia Välkommen till en mysig och avslappnande stund i sagorummet! Monika Pensar, skådespelare Simon Häger och Catariina Salo läser berättelser ur Finlands 100-åriga hbtiq-historia. Deltagare kan sitta bekvämt och leva Läs mer…

Ny forskning om homosexuella kvinnors upplevelser av bemötande inom mödra- och barnrådgivning

Elin Sjöström och Ida Qvarnström som studerar till hälsovårdare och barnmorska i Vasa har utfört en empirisk studie för att beskriva homosexuella kvinnors upplevelser av bemötande inom mödra- och barnrådgivning. Som metod använde de en elektronisk enkät med öppna frågor som 14 homosexuella kvinnor med barn svarade på. De som Läs mer…

Församlingsvalets resultat ur regnbågsperspektiv

Rörelsen Kom alla meddelar att resultatet i Borgå stift är gott:

Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och nya lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänliga. Som tredje lekmannaombud fortsätter konservativa Göran Stenlund. (mer…)

Vilka regnbågsvänliga kandidater ställer upp i församlingsvalet 2016?

Rörelsen Kom alla som verkar för hbtiq inom kyrkan har sammanställt ett pressmeddelande inför församlingsvalet 2016. Hoppas många Kom alla-kandidater väljs in! Av kandidaterna i kyrkomötesvalet har också prästerna Bo-Göran Åstrand och Stina Lindgård på listan Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka offentligt uttalat sitt stöd för regnbågsfolket.  Kyrkvalet Läs mer…

Lagen inte jämlik för två mödrar

Ett nytt medborgarinitiativ öppnas för att trygga barn som föds i relationer mellan två kvinnor. I nuläget är barn som föds i heterorelationer och barn som föds i samkönade relationer inte jämställda. Bland annat Regnbågsfamiljerna, Regnbågsankan, Amnesty och Förbundet för mänskliga rättigheter står bakom medborgarinitaitivet Äitiyslaki som ger kvinnor rätt Läs mer…

Solen sken över Pargas och Mariehamn

I Pargas och Mariehamn firades Pride samma dag 22.8.2015 med festlig parad genom staden. Regnbågsankan representerades i båda tågen, så både den nya och den föråldrade banderollen kom till användning. I Pargas deltog ca 300 personer och en liten och stillsam motreaktion med budskapet ”vad säger Bibeln?” fanns på plats. På Läs mer…

Regnbågsankan bjuder upp till Queersalsa under Föreningsfestivalen 2015

Den traditionella salsan i latinovärlden är präglad av cementerade könsroller där kvinnan alltid följer och mannen alltid för. Queerpedagogiken går ut på att ingen definierar någon annan utifrån könstillhörighet eller vad som är lämpligt. Var och en får själv ta den roll hen vill. I queersalsan lär sig alla både Läs mer…

För pride har sommaren bara börjat…

I Svenskfinland firas Pridefestivaler på Åland 17-23 augusti och i Pargas 22 augusti. På Åland blir det parad med start lördag 22 augusti kl 16 i Västra hamnen. På programmet står bl.a. föreläsning med Sandra Dahlén, Sporttisdag, Regnbågsmässa, konstnärssamtal med Melanie Orenius och föreläsning med Martha Hannus om den rasideologiska och Läs mer…

Regnbågsflaggan hissades i Ekenäs

På Kavarteret Sillens initiativ hissades en regnbågsflagga under veckoslutet i centrum av Ekenäs. Enligt invånarna Ulla Lukander och Anna Barlow har flaggan tagits emot bra och kommentarerna har varit positiva. Regnbågsankan lånade ut flaggan och hoppas fler blir inspirerade att visa sitt stöd! Regnbågsflaggan symboliserar bl.a. respekt, gemenskap och mänskiliga rättigheter för alla, Läs mer…

Arcada gjorde hbtiq till övningsuppdrag

Under våren 2015 filmade en grupp studeranden från Arcadas medialinje en talkshow ”Spectra” som ett övningsuppdrag. Programmet tog upp hbtiq-frågor ur olika håll, med gäster som Tina Rosenberg, skådespelare Kim Gustafsson, transvestit Claes Schmidt/Sara Lund, Jenni Kosonen och Regnbågsankans verksamhetskoordinator Fredrika Biström. Värd i studion var Johan Finne.

Se avsnitt 1 och 3 (mer…)