Praktikant tackar

Monika Pensar utförde 8.1-8.3.2018 arbetspraktik hos Regnbågsankan. Hen arbetade tre dagar i veckan med föreningens verksamhetskoordinator och två dagar i veckan självständigt. Monika skriver: ”Tack Regnågsankan för studiepraktiktiden 2 månader, på föreningen! Som teologstuderande är jag imponerad av allt nätverkande utanför bubblan, som Regnbågsankan gör. Djupast har jag bekantat mig Läs mer…

Moderskapslagen röstades igenom, vad händer nu?

  Moderskapslagen gör det möjligt för kvinnopar som får barn genom fertilitetsbehandling att bestämma föräldraskapet juridiskt under ett rådgivningsbesök. Intern adoption behövs ej. Barnets juridiska ställning förbättras avsevärt, eftersom barnet har två juridiska föräldrar från födseln. Lagen har godkänts, vad händer nu? myndigheter börjar förbereda inför dagen då lagen träder Läs mer…