Kategoriarkiv: Regnbågsnytt

Resultatet av Regnbågsankans enkät 2018

Under våren öppnade Regnbågsankan en enkät som spreds i social media och skickades åt våra medlemmar per e-post. Det har kommit in 98 svar. Målet med undersökningen är att utveckla föreningens verksamhet.

Ålder och hemort

Av de som svarade är största delen i åldern 30-49 år (38,9%), näst största delen i åldern 19-29 år (34,7%) och tredje största gruppen är i åldern 50-69 år (18.4%). De mindre andelarna representerade kategorierna 18 år eller yngre (4.1%) och 70 år eller äldre (3.1%). Då en liknande enkät utfördes år 2009 var största delen svar (31,91%) skrivna av personer i åldern 20-29 år.

Majoriteten av de som svarade har huvudstadsregionen eller Österbotten som hemort.

Regnbågsaktivitet

Av de som svarade hade största delen (49%) aldrig deltagit i våra evenemang, en stor del har deltagit sällan (37,8%), en tiondedel (10.2%) har deltagit i intressanta evenemang och den minsta delen (3%) har regelbundet varit aktiv.

På frågan “Skulle du själv kunna tänka dig att delta som volontär i Regnbågsankans verksamhet?” svarade största delen ja (36.2%) och många svarade “ja men inte nu” (31,9%). Ungefär en fjärdedel svarade nej (23.4%).

Önskemål för framtiden

En viktig fråga i årets enkät var “Vilken sorts temagrupp eller träff arrangerad av Regnbågsankan (tillräckligt nära dig) skulle intressera dig?”.

Över hälften (66,3%) önskade föreläsningar och diskussioner och på andra plats kom fester (50%). Många önskade också friluftsverksamhet (35.7%), litteratur (30.6%), biobesök (29,6%), spelträffar (29,6%), gruppträffar för singlar (28.6%) och gruppträffar för bi- och pansexuella (26,5%).

Exempel på fritt formulerade svar:

“En grupp för lesbiska eller åtminstone något för homon. Jag läser de här alternativen och funderar när det kommer ett ‘gay’ alternativ men sen tar listan slut. Kanske en grupp för män (homo och bi) och en grupp för kvinnor (homo och bi).”

“Kaffekvällar för transpersoner och ‘questioning’ i Vasa behövs!”

Bland de som vill delta i aktiviteter i Vasa och Österbotten var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (30 svar), på andra plats kom fester (22 svar) och på tredje plats friluftsaktiviteter (17 svar). I samma regioner var den mest önskade gruppverksamheten “grupp för singlar” (11 svar) och “grupp för bi- och pansexuella” (11 svar). På andra plats kom “grupp för yrkesfolk som stöder regnbågsfrågor” (10 svar) och på tredje plats “ungdomsgrupp” (8 svar).

Bland de som vill delta i aktiviteter i Helsingfors och huvudstadsregionen var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (29 svar), på andra plats kom fester (20 svar) och på tredje plats litteratur (14 svar). I samma regioner var de mest önskade gruppverksamheterna “grupp för singlar” (15 svar), “grupp för bi- och pansexuella” (14 svar) och “grupp för introverta” (10 svar).

Bland de som vill delta i aktiviteter i Åbo och Åboland var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (10 svar), på andra plats kom fester (7 svar) och på tredje plats spel (4 svar). I samma regioner var den mest önskade gruppverksamheten “grupp för singlar” (3 svar).

Från Östra Nyland, Västra Nyland, Åland och övriga världen kom ett fåtal svar.

Orsaker att delta eller låta bli

Det som i första hand får folk att delta i Regnbågsankans verksamhet är viljan att träffa nya människor och få nya vänner (60.%). Att möta hbtiqa-personer är också viktigt för över hälften (53.7%). Många vill delta eftersom evenemangen är intressanta (51.6%) och de vill lära sig nytt (44.2%). Av de som svarade vill en del också påverka (40%) eller delta eftersom de inte talar finska och vill delta i verksamhet på svenska (25.3%).

Bland orsaker att inte delta i verksamheten kom evenmangens geografiska läge överst på listan (50.6%). Betydande antal svarade att de inte nås av inbjudningar och information (32.6%) och att de inte känner andra i verksamheten och inte vill delta ensamma (29.2%). Svaret att det “inte ordnas något som intresserar mig” valdes av 16 personer (18%) och att inte ha något gemensamt med andra som deltar valdes av 14 personer (15.7%). Endast 2 personer som svarade valde alternativet att de inte litar på de som arrangerar evenemangen. I enkäten från 2009 svarade 24.7% att de inte deltar på grund av att evenemangen arrangeras för långt borta och 7.4% svarade att de inte känner någon annan i föreningen. Den gången hade vi alternativet “tidsbrist” med i listan och det valdes av flest (37%).

Övrigt

52 personer deltog i utlottningen av biobiljetter och vinnarna fick besked 8.5.2018 per e-post.

24 personer valde att skriva fritt formulerade hälsningar till arbetsgruppen för Regnbågshelgen 2018.

Ett urval:

“Ordna evenemang annanstans än Helsingfors!”

“Ni gör ett jättebra arbete! Fortsätt med det.”

“Synkronisera med andra svenskspråkiga evenemang.”

“Något specifikt riktat till ickebinära, något som är lätt att delta i även om en inte känner någon annan inom verksamheten.”

“Skulle vara skoj med program där vi heteron känner vi kan ha skoj.”

“Skulle vara trevligt om helgen inte är så politisk. Att finns program som man bara kan ta det lugnt till.”

“Sätt en hbtq-flagga på månen!”

Tack till alla som svarade och kontakta gärna med ytterligare önskemål, hälsningar och reflektioner!

regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Rapporten sammansatt av Fredrika Biström 9.5.2018

En röst om internationella dagen mot trans- och homofobi 17.5

Regnbågsflagga

”Alla ni som vill mej väl jag hoppas ni inte är homofober. Idag är den internationella dagen mot homofobi. Syftet med dagen är att uppmärksamma att homo- bi- och transpersoner fortfarande diskrimineras på grund av sin kärlek trots att vi i Europa gått väldigt långt framåt de senaste åren. Alla ni som vill mej väl jag hoppas ni inte är homofober.
Jag tänker inte här ta upp Yemen, Iran, Quatar, Somalia eller Nigeria. Några av de länder som har dödsstraff för homosexuella. Jag tänker ta upp Gröndal/Esbo där jag bor.
Jag hoppas alla ni som vill mej väl inte är homofober.
När jag går till närbutiken kan jag mötas av någon som säjer ”Hi the only gay in the village”. Jag korrigerar. Inom 200 meters radie från mej bor ett lesbiskt par, en bisexuell man, två andra homosexuella män och en hetereosexuell person som gillar klä sej i kvinnokläder men bara hemma privat. Jag outar ingen som sagt något i förtroende till mej men efter min korrigering är jag ”The best gay in the village”. Okej tack.

Jag är inte bäst. Det finns dock en aspekt som alla som vill mej väl kanske inte fattar att jag kan tänka är du kanske homofob. Att nästan dagligen få höra hur bra homo jag är. Varför säjer ingen jag är en bra trädgårdsmästare? (okej finns de som sagt det).

Jag hoppas alla som vill mej väl inte är homofober.

Jag vet att jag förändrat saker i kvarteren där jag bor. En portier på lokalpuben är homofob och har medgett det. Jag kan ändå gå dit en karaokekväll och dansa med en heterosexuell man. Men jag är trött på att om och om igen behöva förklara exempelvis att jag definierar mej som homo, inte bi, trots att jag har ett barn. Min definition sitter i hjärtat inte vem man varigt i säng med. Och jag har haft sex med heterosexuella killar

Jag hoppas alla ni som vill mej väl inte är homofober.

Jag vet att homofober finns. Just i Gröndal blev jag första gången i mitt liv slagen. Det berodde på min sexualitet. Detta år har jag fått bajs i min brevlåda av en homofob. Saken är polisanmäld men svår att reda ut.

Men ni som vill mej väl: kan vi nån gång prata om nåt annat än att jag är the best gay in the village.”

(texten skriven som personlig analys)

Johan Finne

Svenskfinlands Pride kalender 2018

Karleby Pride 16.6 i Karleby
Trans Turku 14-17.6 i Åbo
Helsingfors Pride i Helsingfors 25.6-1.7 med parad 30.6
Lohja Pride piknik i Lojo 14.7
Åbo Pride i Åbo 4.8
Åland Pride i Mariehamn 13.8-19.8 med parad 18.8
Raseborg Pride i Karis 1.9

Läs mer om alla årets Pride festivaler på Ranneliikes hemsida.

Praktikant tackar

Monika Pensar utförde 8.1-8.3.2018 arbetspraktik hos Regnbågsankan. Hen arbetade tre dagar i veckan med föreningens verksamhetskoordinator och två dagar i veckan självständigt.

Monika skriver:

”Tack Regnågsankan för studiepraktiktiden 2 månader, på föreningen! Som teologstuderande är jag imponerad av allt nätverkande utanför bubblan, som Regnbågsankan gör. Djupast har jag bekantat mig med Seniornätverket och Setas mångsidig kollegium. Finland 100 – i regnbågens färger, hann jag också uppleva. En härlig festdag med intressanta föreläsningar på Ateneum. Regnbågsankan breddar och fördjupar sin verksamhet som förening och det är verkligen spännande att vara delaktig i vardagsarbetet. Kan rekommendera som studiepraktikplats! Bifogar här materialet från seniorträffen på universitetets Tankehörna, bilder och lätt text från Regnbågsmässans historik 2007-2017, som jag sammanställt.”

Regnbågsankan tackar Monika för sin insats hos föreningen!

Kolla in Monika Pensars bildspel om Regnbågsmässan 2007-2017 som visades 27.2 under Regnbågsankans seniorträff på universitetets Tankehörna/Think Corner i Helsingfors.

#praktikant
#toppentid
#nätverkande
#finlandssvenskt

Moderskapslagen röstades igenom, vad händer nu?

 


Moderskapslagen gör det möjligt för kvinnopar som får barn genom fertilitetsbehandling att bestämma föräldraskapet juridiskt under ett rådgivningsbesök.
Intern adoption behövs ej. Barnets juridiska ställning förbättras avsevärt, eftersom barnet har två juridiska föräldrar från födseln.

Lagen har godkänts, vad händer nu?

  • myndigheter börjar förbereda inför dagen då lagen träder i kraft
  • lagen träder i kraft i början av år 2019
  • lagen innefattar barn som föds som ett resultat av fertilitetsbehandling i familjer med två kvinnor som föräldrar, då lagen trätt i kraft
  • på basen av moderskapslagen ges juridisk föräldraskap därmed åt kvinnor först i början av 2020

Fram till år 2020 tryggas barn i familjer med två mammor fortfarande genom intern adoption. Efter det bör även barn som blir till genom insemination hemma adopteras.

Källa: Regnbågsfamiljernas nyhetsbrev mars 2018.