Regnbågshelgen 2007

Fredag 13.4.2007 19.30-22 Filmkväll på Luckan, Keillers Park 22.30 Träff vid Domkyrkan 23.00 Regnbågsmässa i Diakonissanstaltens kyrka Lördag 14.4.2007 10-10.30 Hälsningsord 10.30-12 Tema: Motion och idrott: Idrottsvärlden – en arena för könskonstruktion och heteronormativitet. 10.30-11.30 Håkan Larsson, docent, universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm talar under temat ”Rent spel? – heteronormativitet Läs mer…

Regnbågshelgen 2006

Fredag: Filmkväll på Luckans Veranda Fr.o.m kl 20.00 * Norska filmer om temat homosexualitet, religion och fördomar Huvudfilmen heter Skitne, syndige, meg och handlar om konflikten mellan trons krav och den sexuella läggningen, och hur oförenliga dessa kan upplevas av en sanningssökande ung man. Filmen är upptakten till söndagens tema Läs mer…

Regnbågshelgen 2005

. Hur känns det att vara homosexuell och komma ut ur skåpet i Svenskfinland? Är det någon skillnad om man är gammal eller ung? Bland annat det här tas upp på den finlandssvenska regnbågshelgen som ordnas 1-3 april 2005 i Helsingfors. Det blir ett digert program för homosexuella, bisexuella och Läs mer…