Jeppis Pride den 25-26 juli 2014 i Jakobstad

Programmet är ännu preliminärt. Klockslag och plats meddelas senare på Jeppis pride bloggen. Priden är flerspråkig (svenska, finska samt tolkning till teckenspråk vid behov – de som behöver tolkning ombeds kontakta jeppispride@gmail.com i förväg så försöker vi ordna med tolkning). Kika in på bloggen: http://jeppispride2014.wordpress.com för uppdateringar och program-info! Vill Läs mer…

Finland lovat främja hbti-rättigheter – samtidigt sviker regeringen regnbågsfamiljerna

Demonstration om faderskapslagen den 2 juni Den 14 maj förband sig Finland på Malta tillsammans med 16 andra europeiska länder genom en avsiktsförklaring till att aktivt främja rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter i sina respektive länder. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade ställningstagandet för Finlands del. Regnbågsfamiljerna, Människorättsförbundet, Regnbågsankan, Seta och Läs mer…

Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet Utlåtande om Ö 10/2013 rd lav@eduskunta.fi Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet Läs mer…

Årsmötet valde ny styrelse

Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen. Till styrelsen valdes: Petra Nysten Mårten Seiplax Rebecca Lampen Minerva Ekrelius Bengt Mikander Jose Forslund Styrelsemedlemmarna nås på adressen Läs mer…

Guldankan till Ja2013-kampanjen

Bilder: Hannele Luhtasela En Guldanka och hela två hedersomnämnanden delade Regnbågsankan rf ut i år under den avslutande kvällsfesten för Regnbågshelgen 2013. Guldankan 2013 gick till Ja2013-kampanjen för en jämlik äktenskapslagstiftning och togs emot av Senni Moilanen. I år inkom ett rekordantal nomineringar och Regnbågsankan ville därför även uppmärksamma två Läs mer…

Nytt ansikte på Regnbågsankan

Fil.mag. Petra Nysten inledde på måndag vikariatet som verksamhetskoordinator (60%) vid Regnbågsankan rf, föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Nysten har studerat bl.a. språk och genus och har bred erfarenhet av jämlikhetsfrågor, politik och föreningsarbete. Nysten fördelar sin tid mellan Regnbågsankan och sitt företag Qrisp. –Jag är väldigt Läs mer…