Regnbågsankan har arrangerat festivalen Regnbågshelgen årligen sedan år 2004. Under festivalen ordnar vi olika kultur- och diskussionsevenemang samt fester. Du kan läsa mer om vad som ordnats tidigare genom att klicka på följande länkar för varje år:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Under Regnbågshelgen delar vi ut utmärkelsen Guldankan. Priset finns till för att lyfta fram personer, projekt eller instanser som på ett betydande sätt jobbat för mångfald, mänskliga rättigheter, fördomsfrihet och sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, främst inom Svenskfinland.

Vinnaren av Guldankan utses av Regnbågsankans styrelse utifrån de nomineringar som kommit in. Utmärkelsen har delats ut tidigare till:

2007: präst Karl Af Hällström
2008: Andreas Snellman
2009: Camilla Gunell
2010: Monika Pensar
2011: Anders Huldén
2012: Radiokanalen x3m
2013: Medborgarinitiativet Tahdon 2013
2014: Jeanette Östman
2015: författare Kaj Korkea-aho
2016: Ted Urho
2017: Oscar Ohlis
2018: Nicole Stambej och Tobias Larsson

Hedersomnämnanden har delats ut åt
2013: Aija Salo och Johan Finne
2017: Radiokanalen x3m