Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet Utlåtande om Ö 10/2013 rd lav@eduskunta.fi Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet Läs mer…