Alla inlägg av rbadmin2014

Helsingfors Pride på svenska 2017

I år firas Helsingfors Pride också på svenska:

28.6 kl. 16-18
Sagostund för vuxna – Sanna berättelser ur Finlands 100-åriga hbtiq-historia
Välkommen till en mysig och avslappnande stund i sagorummet! Monika Pensar, skådespelare Simon Häger och Catariina Salo läser berättelser ur Finlands 100-åriga hbtiq-historia. Deltagare kan sitta bekvämt och leva sig in. För vuxna i alla åldrar. Öppen diskussion efteråt. Vi vill belysa berättelser ur Finlands historia som inte tidigare presenterats på svenska.
Plats: Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

30.6 kl. 17-20
Finlandssvenskt Pride after work-mingel
Välkomna till Luckan på Pride after work-mingel på svenska! Minglet ordnas som ett samarbete mellan de svenskspråkiga organisationerna Folkhälsan, Regnbågsankan, Luckan, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Barnavårdsföreningen, Krisjouren för unga och Finlands Svenska Scouter r.f. Servering, mingel och program. Kom och träffa bekanta och nya vänner!
Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors

1.7 kl. 12-18
Svenska hörnan: Gå i Prideparaden med oss!
I år igen deltar de svenskspråkiga organisationerna i Prideparaden och Parkfesten 1.7.2017 under festivalen Helsingfors Pride. Vi går tillsammans i paraden och hoppas att du vill gå med oss! Årets parad startar från Medborgartorget i Helsingfors kl 13 med samling kl 12. De som vill gå med oss samlas utanför Kiasma kl 12.30 eller sällar sig till vårt gäng under paraden. Håll utkik efter den finlandssvenska flaggan och Regnbågsankans banderoll. Paraden går till Brunnsparken där Parkfesten äger rum. På Parkfesten hittar du oss i tältet Svenska hörnan kl. 14-18. Svenska hörnan är ett samarbete mellan organisationerna Folkhälsan, Regnbågsankan, Luckan, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Barnavårdsföreningen, Krisjouren för unga och Finlands Svenska Scouter r.f.
Lördag 1.7 Helsingfors Pride parad kl 12-14
Lördag 1.7 Helsingfors Pride parkfest kl 14-18
Välkommen med!

En historisk dag

Kärleken vinner

– NÅ ÄNTLIGEN! Nu är det viktigt att vi firar det vi åstadkommit, så vi orkar fortsätta revolutionen! utbrister Regnbågsanknas ordförande Catariina Salo idag 1.3.2017 då den jämlika äktenskapslagen träder i kraft i Finland.

Från och med idag har alla par möjlighet att ingå äktenskap av kärlek (eller annan orsak) på samma sätt som par av olika kön haft redan länge. Sedan år 2002 har samkönade par haft rätt att ingå registrerat parförhållande. Alla par har också från och med idag rätt till adoption. Parterna i ett partnerskap som har registrerats i Finland kan omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom att lämna in en gemensam anmälan om detta till magistraten. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från den dag då magistraten har tagit emot anmälan. Den jämlika äktenskapslagen har stor praktisk men också symbolisk betydelse.

Samtidigt förändras begreppet samboförhållande. Från och med idag är också samboförhållandet jämlikt gällande FPA:s förmåner. Läs mer om hur lagen påverkar förmåner och föräldrapenning på FPA:s hemsida.

Regnbågsankan vill säga ett stort GRATTIS åt hela Finland för att vi äntligen lever upp till mänskliga rättigheter på denna punkt!

Catariina Salo ny ordförande för Regnbågsankan

Regnbågsankan rf, föreningen för HBTIQ-personer i Svenskfinland, valde ny styrelse i Helsingfors på lördagen. Frilansjournalist Catariina Salo från Petalax valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2017.

Oscar Ohlis, som suttit som ordförande i fyra år ställde inte upp för omval.

– Under dessa år har Regnbågsankan verkligen blivit en aktör att räkna med. Vi har lyft debatten i Svenskfinland, besökt otaliga skolor och varit med att skapa ungdomsgrupper på flera orter. Det har varit ett nöje att samarbeta med så många inspirerande människor som brinner för mänskliga rättigheter, säger Ohlis.

Årsmötet efterlyste ett större lokalt engagemang i de finlandssvenska regionerna.

– Det är viktigt att Regnbågsankan, som nationell förening under Seta, finns tillgänglig i hela Svenskfinland. Vi ska jobba på en större regional spridning under året, säger Salo.

Transfrågor och vårdens behandling av transpersoner är också något den nya styrelsen anser behöver få extra uppmärksamhet.

– Transpersoner bemöts på väldigt olika sätt på olika håll i Finland. Också språket är en utmaning inom vården. Det måste bli ett slut på tvångssteriliseringar och diskriminering av transpersoner inom vården, säger Salo.

Årets Regnbågshelg kommer att ordnas 13–15 oktober 2017 i Helsingfors med huvudtema “Band”.

styrelsen2017

 

 

 

Till styrelsen valdes (från vänster):

Olivia Hellsten, Catariina Salo, ordförande, Johanna Sjöberg, Anders Huldén, Nicole Stambej, Hanna Bäckström, Petra Nysten, Ida Alina Boucht, Monika Pensar och Panda Eriksson (fattas från bild).

Tilläggsinformation:
Catariina Salo
catariina.salo@gmail.com
044 5905966

Ja!2013: Motståndare och förespråkare

Stöder du medborgarinitiativet Ja2013 eller hör du till de kritiska rösterna? Hur förhåller du dig till homoäktenskap som troende, och ser du detta som en religös fråga? Trots att medborgarinitiativet inte tar ställning till kyrkligt äktenskap har diskussionen behandlat sexuell mångfald och tro. Regnbågsankan bad troende personer svara. Nedan finns både fyra svar, både för och emot.

1. Peter Nynäs
Professor, Åbo Akademi University
Svar:
Vad händer med ett spädbarn som inte får kärlek, leenden och omvårdnad? Ett skolbarn som aldrig får svara på en fråga trots att hen ivrigt markerar? Vad händer med vuxna som gång efter annan märker på sitt jobb att att alla ser bort, undviker hen både personligt och professionellt? Svaren är självklara. Varför är det då så svårt att förstå vad som händer med en kärlek och ett förhållande som helst inte skall synas eller talas om? med händer som helst inte skall hålla varandra, läppar som inte skall mötas? med en kärlek som sällan skapar spontan glädje omkring sig? Som helst inte skall välsignas och vigas?
Jag var tidigare gift med en kvinna. Jag är nu sambo med en man. När min fyra barn en dag möter kärlek hoppas jag att de får uppleva att andra vill se det, att andra vill det i deras liv, och visar att de var skapta för det – tveklöst och oavsett vem de är älskade av.
Jag har självklart stött medborgarinitiativet Ja2013. För mig är det här en fråga som i hög grad har sin grund i min syn på kyrkans identitet. Kyrkan har genom historien alltid följts av samma skugga som enskilda människor, och den har på motsvarande sätt alltid fått kämpa med uppgiften att försöka återknyta till sin unika identitet och uppgift, dvs. att söka sitt centrum i mötet mellan tro, hopp och kärlek. Den har ofta förblindat sig genom makt och bidragit till förtryck av olika människogrupper, men ofta också lyckats hitta sin grund igen, lyckats resa människor upp, skapa dem som Gud skapade dem. Det är det sista som gör kyrkan till kyrka och jag hoppas se det också nu. Jag vet inte om jag kan stanna i en kyrka där det här är ett problem. Som präst vill jag en dag viga en man med en man, en kvinna med en kvinna, en människa med en människa.

2. Tomas Ray
Kaplan i Johannes församling, Helsingfors.
Svar:
Jag anser att frågan om könsneutrala äktenskap inte är en trosfråga. Det är en juridisk fråga, om hur människor vill leva sina liv i förhållande till samhällets lagar. Det är en ordningsfråga, eventuellt en etisk fråga. Jesus levde tre år tillsammans med 12 män, man kan inte se honom som en rollmodell för en monogam heterosexuell livsstil. Snarare är Jesu liv ett exempel på en alternativ livsstil. Om människor vill leva i monogama äktenskap, som bygger på människors fria vilja, tycker jag att möjligheten skall finnas oavsett sexuell läggning. Men Jesu exempel och tron på honom, att leva som en kristen, det kan alla göra, oberoende av hudfärg, sexuell läggning eller livsstil.

3. Thomas Illman
lärare, Vasa
Svar:
Jag anser att homosexuellt beteende är synd och att homosexualitet inte är en medfödd identitet utan en inriktning som kan ändras. Huruvida man bör acceptera homosexuella ”äktenskap” är dock en svår fråga – jag anser också att alla andra religioner än kristendomen har fel men vi skall ändå ha religionsfrihet, de skall få utövas och en omvändelse till kristendomen vara frivillig. På motsvarande sätt skall ett sökande av förändring av en homosexuell inriktning vara frivilligt.
Borde man då acceptera homosexuella ”äktenskap” trots att man anser homosexualitet vara synd? Kanske. Jag ”röstar” väl närmast tomt i frågan, jag stöder inte Ja2013-kampanjen men ser inte heller saken som viktig i sig.
Å andra sidan kommer väl de verkliga problemen först om/när saken hanteras på kyrklig nivå. Vad folkkyrkan gör är lätt gissa, och frikyrkor som följer en biblisk linje kan drabbas av svårigheter. Detta skulle tala för att kämpa emot Ja2013 eftersom denna kampanj sannolikt bara är ett led i en större strävan att få homosexualiteten accepterad överallt. Utfästelserna att låta kyrkorna hantera saken som de vill internt saknar tyvärr trovärdighet på lång sikt, vilket för mig som troende är kampanjens stora svaghet.

4. Anna Lindén
Joensuu, Ortodoxa seminariet
Svar:
Jag är motståndare till homoäktenskap, eftersom äktenskapet är ett sakrament mellan man och kvinna.

5. Ruth Illman
Föreståndare, Donnerska institutet
Docent i religionsvetenskap, Åbo Akademi
Svar:
Jag tror att kärleken är skapad av Gud och att kyrkan (bland andra) fått den oerhört viktiga uppgiften att förvalta den här gåvan så att den växer och sprider sig i världen. Det är radikalt, det är gränslöst och det är utmanande.
Kärleken är en gåva, inte ett problem. Att människor älskar varandra är grunden för allt: att möta andra människor öppet och ärligt är att möta Gud. Och vi är nog alla överens om att det behövs mera, inte mindre, kärlek i den här världen där många aldrig under sitt liv lyckas hitta nån att älska och få bli älskad av.
Jag tycker att alla människor ska ha rätt att ge uttryck för sin kärlek, att få den sedd och bekräftad mänskligt och juridiskt, oberoende om kärleken lever mellan kvinna och kvinna, kvinna och man eller man och man. Här finns ingen A- och B-kategori, bara kärlek. Visst kan kärleken skada också: vara egoistisk, sårande, kvävande, kanske likgiltig – men sådana mänskliga tillkortakommanden går på tvärs genom alla former av kärlek.
Jag vägrar att tro att Gud tänkte sig kärleken som en gåva med villkor till oss människor. Därför stöder jag Ja2013.

6. Kaj Hedman
Författare, kulturjournalist
Svar:
Det är inte lätt för oss som vuxit upp den andra delen av 1900-talet att snabbt få ihop frågan om sexualitet, äktenskap och ett modernt socialt samhälle, samt en postmodern familj, till ett helt paket. För mig har det gått stegvis. Det steg jag är beredd att ta i dag är att stödja Ja2013 och förslaget om civila vigslar oberoende av sexuell orientering. Jag har redan tidigare fått det klart för mig att adoptionsrätt borde finnas för de som redan nu lever i partnerskap. Ett barn ska ha rätt till kärlek, arv och jämlikt bemötande på alla plan oberoende av vilka sexuella preferenser dess föräldrar har. Dessutom läste jag för några år sedan om en världsomfattande undersökning som helt klart visade att barns lycka och välbefinnande inte har något som helst att göra med om föräldrarna varit eller är hetero- eller homosexuella.
Det sista steget vore kyrkliga vigslar för alla. Dit har jag ännu inte kommit ända fram. Jag måste be.
Jean-Jacques Rousseau skrev att alla människor föds fria, men är fjättrade i bojor. Genom Guds nåd är alla människor, oavsett hurudana de föds, befriade, jämlika och likadana inför Gud, och inför människorna. Då mesta det gälla även de rättigheter och den jämlikhet som kommer med att bilda familj.
Jag har aldrig sett eller hört en övertygande medicinsk, vetenskaplig eller annan argumentering, som skulle visa att man inte föds som den man är när det gäller sexuell orientering. Det är också ett obestridligt faktum att många människor har dubbel preferens och kan vara bisexuella. Det är inget man ”väljer.” Att man skulle välja sådant är enligt min mening totalt nonsens och ”botandet” av homosexuella hör till de minst övertygande verksamheter jag överhuvudtaget vet om.

7. Karl af Hällström
kyrkoherde Lovisa svenska församling
Svar:
Enligt luthersk syn är äktenskapet en samhällsfråga. Riksdagen har rätt att stifta hurdana äktenskapslagar den vill utan att kyrkorna skall blanda sig i (synpunkter kan man väl få komma med, förstås). Äktenskapet är alltså inte i sig en religiös fråga.
Man kan ändå komma med religiösa argument också, och bör göra det när nästa steg är att fundera på hur kyrkan skall handla.
Skapelseberättelsen bör läsas så att människan är skapad till tvåsamhet, oberoende av könskombination. Därför är det följdriktigt att också enkönade äktenskap blir tillåtna (och ja, jag skrev på medborgarinitiativet så fort det var möjligt). Kyrkorna bör ha möjlighet att självständigt besluta om sitt förhållningssätt, men själv skulle jag vara fullt beredd att viga enkönade par.
Jag förstår dock att många kolleger har samvetsbetänkligheter, så de som har blivit prästvigda innan denna lag träder i kraft bör ha frihet att låta bli att ställa upp (bara det sker snyggt). De som prästvigs senare vet vad de ger sig in på, och ska inte ha denna frihet.

Ja 2013 Tahdon kampanj

Bästa läsare,

Finland är det sista av de nordiska länderna, där personer av samma kön inte kan ingå äktenskap. En jämlik äktenskapslagstiftning har inte behandlats i riksdagen trots att ett lagförslag gällande saken gjorts. Nu är det vår tur att agera! Vi gör ett medborgarinitiativ. Om åtminstone 50 000 finländare stöder vårt ärende, måste lagförslaget tas till behandling i riksdagen. Ett medborgarinitiativ kommer att ha betydligt mer tyngdkraft än en enskild riksdagsledamots lagförslag.

Men ett registrerat parförhållande, räcker inte det? Nej, det nuvarande arrangemanget skapar ojämlikhet på bl.a. arbetsmarknaden och ställer regnbågsfamiljerna i ett svagare läge. Dessutom orsakar människornas klassificering i olika parförhållanden till med onödig byråkrati och det visar att man endast delvis godkänner andra människors parförhållanden.

I och med lagförslaget kunde par av samma kön med en anmälan ta i bruk samma efternamn och prövas som adoptivföräldrar. Kyrkan skulle fortfarande själv bestämma hur den förhåller sig till vigseln av personer av samma kön.

Stödförklaringar börjar samlas in på jämställdhetsdagen den 19 mars. Före det finns det ännu mycket att göra och därför behöver vi din hjälp. Kom med och påverka!
Vill du ha ett mer jämlikt Finland? Vi vill.

Om du blev intresserad och vill veta mera om bl.a. volontärhjälp, kan du skicka e-post med rubriken INFO till adressen tahdon@tahdon2013.fi .

Du kan också stöda vår verksamhet genom att bli medlem i Tasa-arvoinen Suomi ry, som står bakom lagförslaget, genom att betala en medlemsavgift på 10 euro. Verksamheten kan även stödas med stödmedlemskap som kostar 30 euro. Skicka e-post (namn, adress, telefonnummer och email) till adressen jaseneksi@tahdon2013.fi . Du får ett svarsmeddelande med information om hur medlemsavgiften betalas.

Med vänliga hälsningar,
Senni Moilanen
Ordförande

Sarri Nykänen
Samarbetschef

Tahdon 2013

– – –

Rekrytering:

Hej du, supertyp!

Välkommen med bland oss som jobbar för kampanjen. Alla händer behövs eftersom vi har hela Finland framför oss.

Tahdon2013 är en positiv kampanj, vars syfte är att inte dela upp Finland i olika läger, utan att diskutera frågor kring lagförslaget i god anda. Vår målgrupp är speciellt de finländare, som inte direkt motsätter sig lagförslaget, men som saknar information eller är annars osäkra gällande saken.

Nedan ser du de tjänster som är lediga i kampanjen. Inget är dock skrivet i sten. Om du vill vara med i kampanjen på något annat sätt än de som räknas upp nedan, berätta för oss hur.

REGIONSTEAMET SÖKER OMRÅDESANSVARIGA OCH AKTIVA RUNTOM I FINLAND

Uppgifter:

– ”Face-to-face” arbete
– Rekrytering av ”feissare”
– Spridning av kampanjmaterialet
– Ordnande av olika evenemang

Områdesansvariga samarbetar tätt med områdeschefen. Kampanjmaterialet produceras centralt i Helsingfors och postas till områdesasvariga.

Mer information och anmälningar till Områdeschef Saara Airas, aluetoiminta@tahdon2013.fi

STÖDKONSERTTEAMET SÖKER ANSVARIG FÖR KONSERTEN OCH TEAMMEDLEMMAR

Uppgifter:

-rekrytering av artister
– marknadsföring av konserten
– biljettförsäljning
– de praktiska arrangemangen

Syftet är att ordna en stödkonsert i Helsingfors i maj.
Mer information on anmälningar till Julia Stenroos, tukikonsertti@tahdon2013.fi

SAMARBETSCHEFEN SÖKER TEAMMEDLEMMAR

Uppgifter:

– Rekrytering av samarbetsparter (företag, föreningar, klubbar, organisationer, kändisar, politiker osv.)
– Kommunikation med samarbetsparterna

Som samarbetsparter har bekräftats Seta, Amnesty, Avoin Ministeriö och Trasek ry. Vi vill ha med även mindre självklara samarbetspartners eftersom vårt ärende är hela Finlands ärende.
Mer information och anmälningar till Samarbetschef Sarri Nykänen, yhteistyo@tahdon2013.fi

MEDIA- OCH MARKNADSFÖRINGSTEAMET SÖKER MEDIA INTRESSERADE

Uppgifter

– Skrivande
– Intervjuer
– Fotografering och videoinspelning (intervjuade, evenemang)
– editering (videon, texter)
– producering av innehåll till den sociala median
– marknadsföringsproduktion

M&M- teamet planerar och förverkligar kampanjens externa kommunikation och kommunicerar med massmedian.

Mer information och anmälningar till Mediachef Saija Viitala/ Marknadsföringschef Leena Leino media@tahdon2013.fi

EKONOMITEAMET SÖKER TEAMMEDLEMMAR

Uppgifter:

– Kampanjens ekonomiska förvalting och –planering
– Söka sponsorer
– Framtagning av kampanjprodukter och organisering av försäljningen (ex. broscher och pennor)
– Samarbete med de övriga teamen

Mer information och anmälningar till Ekonomichef Jussi Mäkinen, taloushallinto@tahdon2013.fi

Skulle du hellre göra något annat för kampanjen?
Ta modigt kontakt, all sorts erfarenheter och visioner behövs.

GÖR SÅ HÄR:

Kontakta chefen för det delområde du är intresserad av eller om du har nya, fantastiska idéer skicka e-post till adressen tahdon@tahdon2013.fi. Vänligen besvara fritt följande frågor i ditt email:

1) Namn, epost-adress, telefonnummer.
2) Från vilket område kommer du eller på vilket område skulle du villa verka?
3) Av vilken uppgift/ vilken arbetsgrupp är du intresserad av?
4) Har du några speciella intressen eller kunskaper som kunde vara nyttiga för kampanjen? T.ex. organisationserfarenhet, mediakunskap, språkkunskap, kontakter med möjliga samarbetsparter, konstnärlig vision, iver till den sociala median eller IT-kompetens?

Du kan också stöda vår verksamhet genom att bli medlem i Tasa-arvoinen Suomi ry, som står bakom lagförslaget, genom att betala en medlemsavgift på 10 euro. Verksamheten kan även stödas med stödmedlemskap som kostar 30 euro. Skicka e-post (namn, adress, telefonnummer och e-mail) till adressen jaseneksi@tahdon2013.fi. Du får ett svarsmeddelande med information om hur medlemsavgiften betalas.

Med vänliga samarbetshälsningar,
Senni Moilanen Sarri Nykänen
Ordförande Samarbetschef
Tahdon2013 Tahdon2013