Finland lovat främja hbti-rättigheter – samtidigt sviker regeringen regnbågsfamiljerna

Demonstration om faderskapslagen den 2 juni Den 14 maj förband sig Finland på Malta tillsammans med 16 andra europeiska länder genom en avsiktsförklaring till att aktivt främja rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter i sina respektive länder. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade ställningstagandet för Finlands del. Regnbågsfamiljerna, Människorättsförbundet, Regnbågsankan, Seta och Läs mer…

Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet Utlåtande om Ö 10/2013 rd lav@eduskunta.fi Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet Läs mer…

Årsmötet valde ny styrelse

Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen. Till styrelsen valdes: Petra Nysten Mårten Seiplax Rebecca Lampen Minerva Ekrelius Bengt Mikander Jose Forslund Styrelsemedlemmarna nås på adressen Läs mer…

Regnbågsankans årsmöte 22.2.2014 kl. 13

Regnbågsankans årsmöte går av stapeln lördagen den 22 februari 2014 med start kl. 13 i våra nya lokaler på ”Balkongen” i Produforums utrymmen på Simonsgatan 8A, 3 våningen. Inledningsvis gästas vi av syskonföreningarna Heseta (Hfrs) och Regnbågsfyren (Åland) som berättar och besvarar frågor om sin verksamhet – förslag på samarbeten och andra tankar välkomna Läs mer…

Sammanfattning av Regnbågshelgen 2013

Helgen gick av stapeln tredje veckan i oktober – kolla in vår Facebook för uppdateringar och foton, här kan du se hur programmet såg ut i år. Våra varmaste gratulationer till kampanjen Ja 2013 samt Johan Finne och Aija Salo för Guldankan respektive hedersomnämnande! Idéer, respons och förslag för nästa års regnbågsevenemang välkomnas kontinuerligt Läs mer…

Guldankan till Ja2013-kampanjen

Bilder: Hannele Luhtasela En Guldanka och hela två hedersomnämnanden delade Regnbågsankan rf ut i år under den avslutande kvällsfesten för Regnbågshelgen 2013. Guldankan 2013 gick till Ja2013-kampanjen för en jämlik äktenskapslagstiftning och togs emot av Senni Moilanen. I år inkom ett rekordantal nomineringar och Regnbågsankan ville därför även uppmärksamma två Läs mer…

Regnbågshelgen 2013

Måndag Samtal med Marianne Eklund från den finlandssvenska föreningen Föräldrar till hbt-barn rf. Plats: Regnbågsankans kontor, Skepparegatan 37, Helsingfors. Begränsad tillgänglighet. Servering. Arr. Föräldrar till HBT-barn & Regnbågsankan Tisdag 15.10 kl. 10.30–12.30: Familjecafé (cafét öppet 10–13) Om leksaker och kön med Sara Sundell från projektet Jämställdhet på dagis Folkhälsan. Plats: Läs mer…