Årsmöte lördag 20 februari

Lördag 20.2 håller Regnbågsankan stadgeenligt årsmöte på Luckans nya Veranda. Som avslutning får vi en hälsning av Setas nya generalsekreterare Kerttu Tarjamo och Setas ordförande Panu Mäenpää. Tiden är kl 10-13 och adressen Simonsgatan 8 A men med ingång från Georgsgatans sida. Mer på evenemangets Facebook sida

Vem tycker du skall tilldelas årets Guldanka?

Guldankan är ett pris som delas ut av föreningen Regnbågsankan rf. Priset finns till för att lyfta fram personer, projekt eller instanser som på ett betydande sätt jobbat för mångfald, mänskliga rättigheter, fördomsfrihet och sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, främst inom Svenskfinland. Vinnaren av Guldankan 2014 utses av Regnbågsankan rf:s Läs mer…

Behövs det en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Upplever du att det behövs en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck? Pirkanmaan Seta rf har beviljats RAY-finansiering för tre år för att förverkliga en riksomfattande stöd- och rådgivningstjänst. Till de professionella som jobbar för Sinuiksi-tjänsten kan vem som helst ställa frågor om sexuell läggning (bl.a. Läs mer…

Medlemsbrev maj 2014

1. Hälsning från Regnbågsankans vice ordförande Petra 2. Såhär kan du stödja föreningens verksamhet 3. JA2013: behandlingen i riksdagen fortsätter 4. Kommande evenemang 5. Nya kontaktpersoner 6. Vill du bli en av Regnbågsankans lokala kontaktpersoner? Läs maj månads medlemsbrev i sin helhet