Alla inlägg av Bicca Olin

Regnbågsankan kräver att nästa regering förnyar translagen


f.v. Willjam Fagerström, Nicole Stambej, Tanja von Knorring, Bicca Olin, Petra Nysten, Amanda Oksanen, Anders Huldén.

Fritt för publicering

En ny translag som utgår från självbestämmanderätt är huvudprioritet för valåret 2019, konstaterade deltagarna på Regnbågsankans årsmöte i Helsingfors.

– Den translag som vi nu har i Finland strider mot mänskliga rättigheter och är diskriminerande. Vi måste få en ny translag omgående och det måste vara en av de första saker som nästa regering genomför, kräver Regnbågsankans ordförande 2019 Bicca Olin.

Årsmötet diskuterade också vilka andra punkter Regnbågsankan vill belysa inför valvåren med riksdagsval, eventuella landskapsval och europaparlamentsval. Mötet valde också styrelse för år 2019 och antog föreningens nya stadgar. I de nya stadgarna finns ingen åldergräns längre vilket möjliggör att alla oavsett ålder kan gå med i föreningen, en förändring som många medlemmar efterlyst.

– Regnbågsankans verksamhet är till för alla som den kan vara till nytta för, även personer som inte fyllt 18. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för en förening som är mer inkluderande, kommenterar Willjam Fagerström.

Den nya styrelsen består utöver ordförande av Willjam Fagerström, Anders Huldén, Tanja von Knorring, Pyry Petra Nystén, Amanda Oksanen, Henrika Wendelin samt Nicole Stambej som ersättare.

För mer information:

Bicca Olin

bicca.olin@gmail.com

0403525232

PÅminnelse: Årsmöte & medlemsträff 15.12

Hej på dej, bästa medlem!

Regnbågsankan avslutar verksamhetsåret 2018 med medlemsträff och årsmöte lördagen den 15 december! Mötet hålls hos Befolkningsförbundet (Väestöliitto) i utrymmet Väentupa, Kalevagatan 16 i Helsingfors (ingång från gården). Programmet börjar klockan 14:30 med ett avslappnat Torgmöte där du kan chilla med andra medlemmar, prata med oss som varit med i styrelsen under det gångna året och bekanta dig med våra förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2019 samt årsmötets uttalande. Här har du också möjlighet att under fria former komma med dina egna synpunkter och idéer och kanske bli inspirerad till att ställa upp i nästa års styrelse! Klockan 16:00 börjar det egentliga årsmötet där vi beslutar om stadgeenliga ärenden. I år står även godkännande av föreningens nya stadgar på agendan. Föredragningslistan och alla bilagor finns längst ner i detta mail samt på regnbagsankan.fi och i Facebookevenemanget här. Vi avslutar mötet senast kl.18 och efter det kan man ännu bli och chilla med nya och gamla bekanta.

Du som har varit medlem ett tag kanske undrar varför årsmötet ordnas i december i stället för i början av 2019, som det tidigare gjorts. Detta beror på att styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat förflyttar Regnbågsankans verksamhetsår så att det är från 1.1-31.12, istället för från årsmöte till årsmöte. Det här betyder att vi inte kommer att godkänna varken bokslut, verksamhetsgranskarens rapport eller bevilja ansvarsfrihet på det här årsmötet, då dessa redan beviljats för 2017 (föregående år, så som stadgarna just nu påbjuder). I stället kommer dessa att fastställas för år 2018 på årsmötet 2019, som enligt de nya stadgarna skulle gå av stapeln nästa höst (november eller december 2019). Om de nya stadgarna inte går igenom kommer ett extraordinärt årsmöte ordnas före mars 2019.

Känns nåt oklart? Har du funderingar, tankar, åsikter eller nåt annat på hjärtat? Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen? Ta jättegärna kontakt med ordförande Bicca Olin (040 3525232) eller vice ordförande Anders Huldén (040 5914061)!

Vi vill önska dej varmt välkommen å hela styrelsens vägnar!

Du hittar föredragningslistan för mötet här: https://docs.google.com/document/d/1HGUnZSO9VM7Td2wEi0x328V3H12B5jtHqHBqT1GBBB4/edit?usp=sharing

Bilaga 1, Verksamhetsberättelsen hittar du här: https://drive.google.com/open?id=1ej6y8Fgd-nd2QYtIA1Jf-YruaWevB86HEJl1g_vqOdg

Bilaga 2, Ekonomiuppföljning och bokslutsestimat hittar du här: https://drive.google.com/open?id=13kwS7IPPLd_5rsnqNNIfPWLpZjsC8O8A

Bilaga 3, nya stadgar hittar du här. https://docs.google.com/document/d/1kb6YQ-8GCO8ndmTIYkw2-HezgEm_L-eDfCaHT4-ZQis/edit?usp=sharing

Bilaga 4, Verksamhetsplan 2019 hittar du här. https://drive.google.com/open?id=1jXflGmp5b4S3x_GIfX8te2RfJEDusyxEicjv-n0iM28

Bilaga 5, Budget 2019 hittar du här. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yjTJYJjHPd9VmU_FQF3n-uyi7zsnvCPWBfjqxEuxmw0/edit?usp=sharing

Medlemsträff och årsmöte 15.12

Regnbågsankan avslutar verksamhetsåret 2018 med medlemsträff och årsmöte lördagen den 15 december! Mötet hålls hos Befolkningsförbundet (Väestöliitto) i utrymmet Väentupa, Kalevagatan 16 i Helsingfors (ingång från gården). Programmet börjar klockan 14:30 med ett avslappnat Torgmöte där du kan chilla med andra medlemmar, prata med oss som varit med i styrelsen under det gångna året och bekanta dig med våra förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2019 samt årsmötets uttalande. Här har du också möjlighet att under fria former komma med dina egna synpunkter och idéer och kanske bli inspirerad till att ställa upp i nästa års styrelse! Klockan 16:00 börjar det egentliga årsmötet där vi beslutar om stadgeenliga ärenden. I år står även godkännande av föreningens nya stadgar på agendan. Föredragningslistan och alla bilagor finns här nedanför och i Facebookevenemanget här. Vi avslutar mötet senast kl.18 och efter det kan man ännu bli och chilla med nya och gamla bekanta.

Du som har varit medlem ett tag kanske undrar varför årsmötet ordnas i december i stället för i början av 2019, som det tidigare gjorts. Detta beror på att styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat förflyttar Regnbågsankans verksamhetsår så att det är från 1.1-31.12, istället för från årsmöte till årsmöte. Det här betyder att vi inte kommer att godkänna varken bokslut, verksamhetsgranskarens rapport eller bevilja ansvarsfrihet på det här årsmötet, då dessa redan beviljats för 2017 (föregående år, så som stadgarna just nu påbjuder). I stället kommer dessa att fastställas för år 2018 på årsmötet 2019, som enligt de nya stadgarna skulle gå av stapeln nästa höst (november eller december 2019). Om de nya stadgarna inte går igenom kommer ett extraordinärt årsmöte ordnas före mars 2019.

Känns nåt oklart? Har du funderingar, tankar, åsikter eller nåt annat på hjärtat? Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen? Ta jättegärna kontakt med ordförande Bicca Olin (040 3525232) eller vice ordförande Anders Huldén (040 5914061)!

Vi vill önska dej varmt välkommen å hela styrelsens vägnar!

Du hittar föredragningslistan för mötet här.

Bilaga 1, Verksamhetsberättelsen, kommer att finnas tillgänglig här inom kort och skickas också per mail.

Bilaga 2, Ekonomiuppföljning, kommer att finnas tillgänglighär inom kort och skickas också per mail.

Bilaga 3, nya stadgar hittar du här.

Bilaga 4, Verksamhetsplan 2019 hittar du här.

Bilaga 5, Budget 2019 hittar du här.

Medborgarkampanjen Suostumus2018 kräver brist på samtycke som definition på våldtäkt

Fritt för publicering

En grupp privatpersoner, medborgarorganisationer, ungdomsförbund och partier planerar en kampanj, vars mål är att definiera våldtäkt i brottslagen som brist på samtycke i stället för använt eller hot om våld. Kampanjen, som går under arbetsnamnet Suostumus2018, planerar ett medborgarinitiativ för att göra en lagändring.

“Suostumus2018-kampanjen har som mål att ändra definitionen på våldtäkt så att den respekterar varje individs självbestämmanderätt. Vi önskar alla aktörer, från förbund till privatpersoner oberoende av bakgrund, välkomna med att göra och stöda kampanjen,” säger kampanjteamet bakom Suostumus2018.

#Metoo-, #dammenbrister- och #memyös-kampanjerna har väckt en länge önskad diskussion om människans självbestämmanderätt. Trots kampanjerna har Finlands lagstiftning ännu anmärkningsvärda brister när det kommer till förverkligandet av självbestämmanderätten. Den här kampanjen strävar till att åtgärda en av de mest påtagliga bristerna.

Kampanjgruppen förbereder grundandet av en förening för organisationen av Suostumus2018-kampanjen. Som initiativtagare fungerar Amnesty, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, Monika-Naiset Liitto ry, Kvinnolinjen i Finland rf, kampanjen #dammenbrister samt påverkare från olika delar av det politiska fältet. Fler samarbetsparter och kampanjaktörer söks som bäst.

För mer information:

Å Suostumus2018-kampanjteamets vägnar

Hanna-Marilla Zidan, hanna-marilla.zidan@hotmail.fi 050 590 2771

Iiris Suomela, iiris.suomela@gmail.com 044 349 2228

 

Regnbågsankan stöder kampanjen.