Tips till Regnbågsankans medlemmar!

”Rita Paqvalén är en diversearbetare inom kultur som just nu är aktuell med boken “Queera minnen: Essäer om tystnad, längtan och motstånd”, som utkommer i höst på Schildts&Söderströms. I boken utforskar hon osynliga historier och berättelser, bortglömda konstnärer och omdebatterade verk, makt och genus, det som bubblar under ytan, ambivalensen, det queera. 2021 firar vi ett tvetydigt jubileum – för 50 år sedan upphörde homosexualitet att vara ett brott i Finland och för 40 år sedan betraktades det inte längre som en sjukdom att vara homosexuell. Vilka spår och verkningar satte detta stigma på samhället och hur påverkade detta scenerna och teaterhistorien? Det här och mycket mer ska vi tala om tillsammans med forskaren Anna Thuring, skådespelaren Riko Eklundh och författaren och forskaren Rita Paqvalen. Moderator: Alma Pöysti. Vi direktsänder från Stora scenen ikväll den 3 maj kl. 18 på webadressen live.svenskateteatern.fi.

Deltag genom att ställa frågor till panelen i vår chat. Vi sänder även på Facebook.”

Kategorier: Föreningen