Catariina Salo gör comeback som Regnbågsankans ordförande

Journalisten Catariina Salo valdes under på lördagen enhälligt till ny ordförande för Regnbågsankan. Föreningens årsmöte hölls för första gången online.

“Jag är tacksam för förtroendet att få leda Svenskfinlands viktigaste hbtiq+-nätverk igen. Det är dags att vi lyfter Regnbågsankan till en ny nivå och gör föreningen ännu mer relevant för sin målgrupp. Jag vill att vi jobbar extra hårt med den sociala verksamheten nästa år, och jag tror att jag har mycket att tillföra i frågan om påverkansarbete” säger Salo, som till vardags jobbar som reporter på Nyhetsbyrån SPT.

Salo kommer ursprungligen från Petalax men bor sedan länge i Helsingfors. Hon fungerade som Regnbågsankans ordförande under verksamhetsåret 2017 och gör nu comeback.

“Coronapandemin har påverkat våra möjligheter att genomföra såväl social verksamhet som skolbesök, men vår förening har hittat nya möjligheter till verksamhet även online. Det är något som vi fortsätter utveckla även nästa år” konstaterar Regnbågsankans verksamhetsledare Ida Boucht. Boucht valdes till ny verksamhetsledare i oktober.

Årsmötet konstaterar att coronapandemin på flera sätt riskerar försvåra situationen för de hbtiqa+-personer som redan är utsatta. Institutet för hälsa och välfärd (THL) gick nyligen ut med rapporten Hälsa i skolan 2019, där man uttrycker en oro över hbtiqa+-ungas psykiska hälsa, ensamhet och svårigheter att prata med sina föräldrar. De psykiska problemen och ensamheten är i en del fall dubbelt så höga hos regnbågsunga än andra ungdomar.

I en situation där restriktionerna påverkar fritidsverksamheten, skolor går in för distansundervisning och ovissheten lätt ökar stressen hemma, finns det risk att allt fler regnbågsunga blir utan kamratstöd eller trygga vuxna att anförtro sig till om tankar kring den egna identiteten.

“Fortfarande oroar sig många unga för hur deras närmaste skulle förhålla sig till ifall de kom ut som hbtiqa+-personer. Ibland med goda skäl, men ofta i onödan. Det är alltid viktigt för barn att få signalen av sina föräldrar att en duger som en är, oavsett sexualitet eller identitet. I det här läget är acceptansen kanske viktigare än någonsin tidigare,” säger nyvalda ordförande Salo.

Pandemin ser också ut att ha gjort att reformen av translagen gått i stå.

“Det är inte okej. Vi förstår att social- och hälsovårdsministeriet har bråda tider just nu, men reformen som efterfrågats i åratal finns med i regeringsprogrammet. Den handlar om möjligheten till en trygg vardag för tusentals transpersoner i alla åldrar. Särskilt unga och unga vuxna på väg in i nya livsskeden behöver reformen,” säger Sasha Linder som avgår som ordförande men fortsätter i föreningens styrelse.

I föreningens styrelse för 2021 ingår förutom ordförande Kajsa Rintamäki, Lina Bonde, Lukas Lundin, Martina Moliis-Mellberg, Olivia Hellsten, Sasha Linder, Valter Söderman och Willjam Fagerström.

Bild: Copyright, Regnbågsankan/Lina Bonde

Kategorier: Föreningen