Styrelsen för föreningen Regnbågsankan sammankallar till årsmöte den 5 december klockan 15-18 online på Zoom.
På grund av coronaläget önskar vi att du förhandsanmäler dig på https://linktr.ee/regnbagsankan, senast 30.11.20.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, verksamhetsberättelse 2019, bokslut 2019, verksamhetsgranskarens rapport för 2019, ansvarsfrihet för 2019, ekonomiuppföljning (estimat, 2020), verksamhetsuppföljning 2020, verksamhetsplan 2021, fastställande av medlemsavgifter för år 2021, budget 2021, ordförandeval 2021, styrelseval 2021 och val av verksamhetsgranskare för år 2021. Bilagorna till mötet skickar vi efter styrelsens godkännande den 18.11 via e-post till alla medlemmar.

Du bör ha erlagt din medlemsavgift innan mötet, för att ha rösträtt.

Under årsmötet väljs styrelsen för 2021! Vår nuvarande ordförande Sasha Linder har meddelat att han inte ställer upp för omval, så vi ser fram emot många hugade intresserade både till ordförandeposten och övriga styrelseplatser.

Vi vill gärna ha just dej med i verksamheten och hoppas du överväger att kandidera!

Om du har fler frågor, kontakta vår ordförande Sasha per e-post, ordforande@regnbagsankan.fi eller vice ordförande Valter Söderman, valter.soderman@gmail.com.

När du bestämt dig ser vi gärna en presentation av dig i den här tråden https://www.facebook.com/groups/hbtiqaisvenskfinland, på fb-gruppen HBTIQ i Svenskfinland. Om du hellre vill, kan du skriva en presentation i anmälningsformuläret som vi publicerar i gruppen!
Sen räcker det att dyka upp på mötet den 5 december!

Om du har några som helst frågor eller funderingar kring årsmötet och verksamheten får du gärna höra av dig till Regnbågsankans verksamhetsledare Ida Boucht, regnbagsankan@regnbagsankan.fi eller 040 7670466.

Kategorier: Föreningen