Kompetenscentrum för könsmångfald ordnar tillsammans med Regnbågsankan en svenskspråkig kaffekväll i November

Träffen ordnas på lördag 21.11 kl. 15.30-17.30 online på Zoom.

Kaffekvällarna ordnas för svenskspråkiga transpersoner, ickebinära, interkönade personer, för dem som funderar på sitt kön och för deras närstående. Kaffekvällarna erbjuder en trygg plats för samvaro och diskussion. För mötet använder vi Zoom. Du kan välja att delta med video eller bara röst, men vi vill gärna att alla åtminstone visar sig under introduktionsrundan. Du kan också delta via chattfunktionen om du får tekniska problem. Distansträffen är 2 timme lång, och gruppen har plats för 7 anmälda. Anmäl dig per email till Sasha (ordforande@regnbagsankan.fi) senast 20.11. Under kaffekvällen följer vi samma regler som i de andra referensgrupperna: Diskussionen är konfidentiell. Alla har rättighet att definiera sig själv eller att låta bli. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst. Du är inte tvungen att delta i diskussionen, du kan också bara vara med och lyssna. Här är Facebook länken till evenemanget: https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/events/event/6996/

Kategorier: Föreningen