Vår fina nuvarande verksamhetsledare har blivit erbjuden en doktorandplats i genusforskning. Vi gratulerar stolt och önskar hen all framgång, men måste därför också lediganslå platsen som Regnbågsankans verksamhetsledare.

Vi behöver dig som brinner för regnbågsfrågor, mångfald och vill arbeta med att främja jämlikhet och inkludering! Som verksamhetsledare är din uppgift att utveckla, koordinera och marknadsföra Regnbågsankans verksamhet i hela Svenskfinland. Regnbågsankans verksamhet består av såväl utbildningsverksamhet i skolor och på arbetsplatser som öppna evenemang och kontinuerlig gruppverksamhet som fungerar som trygga mötesplatser eller kamratstöd för hbtiqa+ -personer i Svenskfinland. Till tjänsten hör även att sköta Regnbågsankans löpande ärenden såsom post, hemsida och sociala medier.

Vi erbjuder en deltidstjänst på 80 % (30h/vecka), med kontorsutrymme I Sörnäs i Helsingfors. Vi erbjuder en lön på 2000 € i månaden, en tjänst som du själv får vara med om att forma samt ett givande jobb i tredje sektorn. Till ditt förfogande har du också ett hängivet team av aktiva medlemmar, styrelsemedlemmar och en ekonomikoordinator på deltid (c. 4 h/vecka) som stöder dig i allt ditt arbete. Arbetstiden är flexibel och inkluderar en del kvällar, veckoslut och ibland resor inom Svenskfinland.

Är du intresserad av och har kompetens inom
– att främja jämlikhets- och regnbågsfrågor
– att leda en organisation
– att jobba självständigt och ta egna initiativ
– utveckla idéer till verksamhet
– att organisera och hålla i trådarna på möten och evenemang
– att upprätthålla och utveckla organisationens närvaro på sociala medier
– koordinera utbildningar i skolor och på arbetsplatser
– budgetering och föreningsekonomi

I så fall vill vi ha dig på jobb! Tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet och kännedom om det finlandssvenska organisationsfältet är ett stort plus. Arbetsspråket är huvudsakligen svenska, och förutom god svenska bör du även kunna kommunicera på finska och engelska.

Skicka din fritt formulerade ansökan med cv till ordforande@regnbagsankan.fi senast den 30 augusti 2020. Arbetsintervjuerna sker preliminärt i Helsingfors de två därpå följande veckorna. Vi ser gärna att den som väljs kan börja jobbet så snart som möjligt efter det, men kan vid behov komma överens om andra lösningar.
Mer information om tjänsten får du av Regnbågsankans ordförande Sasha Linder per e-post: ordforande@regnbagsankan.fi.

Regnbågsankan rf är en finlandssvensk förening som jobbar med frågor som berör HBTIQA+, mångfald och jämlikhet.

Kategorier: Föreningen