Vill du jobba hos oss som

VERKSAMHETSLEDARE 

Vi behöver dej som brinner för mångfald samt främjande av jämlikhet och inkludering, med ett speciellt fokus på hbtiqa+ -frågor! Som verksamhetsledare är din uppgift att utveckla, koordinera och marknadsföra Regnbågsankans verksamhet i hela Svenskfinland. Regnbågsankans verksamhet består av såväl utbildningsverksamhet i skolor och för professionella som öppna evenemang och kontinuerlig gruppverksamhet som fungerar som trygga mötesplatser eller kamratstöd för hbtiqa+ -personer i Svenskfinland.

Du får en deltidstjänst på 80 %, med kontorsutrymme i Helsingfors. Vi erbjuder en lön på 2000 € i månaden, en tjänst som du själv får vara med om att forma samt ett givande jobb i tredje sektorn. Till ditt förfogande har du också ett hängivet team av aktiva medlemmar, styrelsemedlemmar och en ekonomikoordinator på deltid (c. 4 h/vecka) som stöder dej i allt ditt arbete. Arbetstiden är flexibel och inkluderar en del kvällar, veckoslut och ibland resor inom Svenskfinland. Till tjänsten hör även att sköta Regnbågsankans löpande ärenden såsom post, hemsida och sociala medier.

Är du intresserad av och har kompetens om 

– att leda en organisation 

– att främja jämlikhetsfrågor

– att jobba självständigt och ta egna initiativ

– budgetering och föreningsekonomi

– att organisera och hålla i trådarna på möten och evenemang

– att representera organisationen gentemot samarbetspartners

– utveckla idéer till verksamhet

– koordinera utbildningar i skolor och på arbetsplatser

– regnbågsfrågor (mångfalden av kön och sexuell läggning)

I så fall vill vi ha dej på jobb! Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet och kännedom om det finlandssvenska organisationsfältet. Arbetsspråket är huvudsakligen svenska, och du kan kommunicera på finska och engelska.

Skicka din fritt formulerade ansökan med cv till ordforande@regnbagsankan.fi senast den 10 januari! Arbetsintervjuerna sker preliminärt i Helsingfors därpå följande vecka. Vi ser gärna att den eller de som väljs kan börja jobbet så snart som möjligt efter det, men kan vid behov komma överens om andra lösningar.

Mer information om tjänsten får du av Regnbågsankans ordförande Bicca Olin per telefon 040 3525232 eller e-post: ordforande@regnbagsankan.fi. ​Regnbågsankan rf är en finlandssvensk förening som jobbar med frågor som berör mångfald och jämlikhet med hbtiqa+ -perspektiv.

Kategorier: Föreningen