Hej på dej bästa medlem och vän till Regnbågsankan!

Styrelsen för föreningen Regnbågsankan sammankallar till årsmöte den 14.12 kl. 14 i Väentupa, Befolkningsförbundet, Kalevagatan 16 i Helsingfors, Finland (ingång från gården. Tillgänglig entré via rampen på vänstra sidan av gården, ring 040 5914061/Anders för assistans. Tillgängliga och könsneutrala toaletter finns).

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, verksamhetsberättelse 2018, bokslut 2018, verksamhetsgranskarens rapport för 2018, ansvarsfrihet för 2018, ekonomiuppföljning (estimat, 2019), verksamhetsuppföljning 2019, verksamhetsplan 2020, fastställande av medlemsavgifter för år 2020, budget 2020, ordförandeval 2020, styrelseval 2020 och val av verksamhetsgranskare för år 2020. Bilagorna till mötet följer efter den 18.11 på fb-eventet, här på hemsidan och per mail till alla medlemmar.

Efter årsmötet delas det prestigefyllda priset Guldankan ut till en aktör vars arbete för regnbågsfrågor i Svenskfinland föreningen vill premiera. Du kan ännu nominera en vinnare fram till den 18.11 kl. 17, då styrelsen väljer pristagaren på sitt möte. För att nominera din favorit till priset så ber vi dej skicka en kort motivering där du redogör för vem du vill nominera och varför till adressen ordforande@regnbagsankan.fi. Observera vänligen att du inte kan nominera sittande styrelsemedlemmar till priset. Nästa Guldanka planeras att delas ut redan våren 2020!


I samband med prisutdelningen vill vi tacka alla medlemmar, aktiva, samarbetspartners och andra vänner av föreningen för året 2019 med en glöggservering och trevligt umgänge i Väentupa, så du är välkommen att stanna efter årsmötet, eller att dyka upp efter kl. 16 om du vill delta i festligheterna.

Under årsmötet väljs också styrelsen för 2020! Vi vill gärna ha just dej med i verksamheten och hoppas du överväger att kandidera. Blev du intresserad? Ordförande Bicca Olin (bicca.olin@regnbagsankan.fi, 0403525232) och vice ordförande Anders Huldén (anders.hulden@regnbagsankan.fi) svara väldigt gärna på frågor. När du bestämt dej ser vi gärna en presentation av dej i den här tråden på fb-gruppen HBTIQ i Svenskfinland. Sen räcker det att dyka upp på mötet den 14.12!

Om du har några som helst frågor eller funderingar kring årsmötet och verksamheten får du gärna höra av dej till Regnbågsankans ordförande Bicca Olin (bicca.olin@regnbagsankan.fi, 0403525232).

Kategorier: Föreningen