Vill du jobba hos oss som

KOORDINATOR för SOCIAL VERKSAMHET

Vi behöver dej som brinner för mångfald samt främjande av jämlikhet och inkludering, med ett speciellt fokus på hbtiqa+ -frågor! Som koordinator med ansvar för social verksamhet är din uppgift att utveckla, koordinera och marknadsföra Regnbågsankans sociala verksamhet i Svenskfinland. Regnbågsankans sociala verksamhet består av såväl kontinuerlig gruppverksamhet som fungerar som trygga mötesplatser eller kamratstöd för hbtiqa+ -personer, som öppna evenemang för föreningens medlemmar.

Du får en deltidstjänst, 17 timmar i veckan, med kontorsutrymme i Helsingfors. Vi erbjuder en lön på 880 € i månaden, arbetshälsovård, en tjänst som du själv får vara med om att forma samt ett givande jobb i tredje sektorn. Arbetstiden är flexibel och inkluderar kvällar, veckoslut och ibland resor inom Svenskfinland. Till tjänsten hör även att sköta en del av Regnbågsankans löpande ärenden såsom post, hemsida och sociala medier.

Är du intresserad av och har baskunskap om främjande av jämlikhetsfrågor, bra på att nätverka samt kan jobba självständigt och ta egna initiativ? I så fall vill vi ha dej på jobb! Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet och kännedom om det finlandssvenska organisationsfältet. Du kan kommunicera på finska och engelska, och tar dej gärna an nya utmaningar.

Regnbågsankan söker dessutom en

KOORDINATOR för EKONOMIN

som skulle sköta löpande ekonomi, bokföring, budgetuppföljning, beredning av understödsansökningar och rapportering. Vi erbjuder dej som är samarbetsvillig, kan och tycker om föreningsekonomi en flexibel arbetstid på ca 16 timmar i månaden för en lön på 200 €. Vi kan erbjuda en plats i ett kontorsutrymme i Helsingfors och vi vill gärna ha dej med på styrelsemöten för att följa upp ekonomin, men vi är också öppna för distansarbete om det passar dej bättre.

Om du har färdigheter för båda tjänsterna går det även bra att kombinera dem.

Skicka din fritt formulerade ansökan med cv till ordforande@regnbagsankan.fi senast den 18 januari! Arbetsintervjuerna sker i Helsingfors under tiden 21-25 januari. Vi ser gärna att den eller de som väljs kan börja jobbet redan i början av februari, men kan vid behov komma överens om andra lösningar.

Mer information om båda tjänsterna får du av Regnbågsankans ordförande Bicca Olin per telefon 040 3525232 eller e-post: ordforande@regnbagsankan.fi. ​Regnbågsankan rf är en finlandssvensk förening för alla som tillhör en sexuell minoritet, en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör mångfald och jämlikhet med hbtiqa+ -perspektiv.

Kategorier: Föreningen