Regnbågsankan kräver att nästa regering förnyar translagen


f.v. Willjam Fagerström, Nicole Stambej, Tanja von Knorring, Bicca Olin, Petra Nysten, Amanda Oksanen, Anders Huldén.

Fritt för publicering

En ny translag som utgår från självbestämmanderätt är huvudprioritet för valåret 2019, konstaterade deltagarna på Regnbågsankans årsmöte i Helsingfors.

– Den translag som vi nu har i Finland strider mot mänskliga rättigheter och är diskriminerande. Vi måste få en ny translag omgående och det måste vara en av de första saker som nästa regering genomför, kräver Regnbågsankans ordförande 2019 Bicca Olin.

Årsmötet diskuterade också vilka andra punkter Regnbågsankan vill belysa inför valvåren med riksdagsval, eventuella landskapsval och europaparlamentsval. Mötet valde också styrelse för år 2019 och antog föreningens nya stadgar. I de nya stadgarna finns ingen åldergräns längre vilket möjliggör att alla oavsett ålder kan gå med i föreningen, en förändring som många medlemmar efterlyst.

– Regnbågsankans verksamhet är till för alla som den kan vara till nytta för, även personer som inte fyllt 18. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för en förening som är mer inkluderande, kommenterar Willjam Fagerström.

Den nya styrelsen består utöver ordförande av Willjam Fagerström, Anders Huldén, Tanja von Knorring, Pyry Petra Nystén, Amanda Oksanen, Henrika Wendelin samt Nicole Stambej som ersättare.

För mer information:

Bicca Olin

bicca.olin@gmail.com

0403525232

PÅminnelse: Årsmöte & medlemsträff 15.12

Hej på dej, bästa medlem!

Regnbågsankan avslutar verksamhetsåret 2018 med medlemsträff och årsmöte lördagen den 15 december! Mötet hålls hos Befolkningsförbundet (Väestöliitto) i utrymmet Väentupa, Kalevagatan 16 i Helsingfors (ingång från gården). Programmet börjar klockan 14:30 med ett avslappnat Torgmöte där du kan chilla med andra medlemmar, prata med oss som varit med i styrelsen under det gångna året och bekanta dig med våra förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2019 samt årsmötets uttalande. Här har du också möjlighet att under fria former komma med dina egna synpunkter och idéer och kanske bli inspirerad till att ställa upp i nästa års styrelse! Klockan 16:00 börjar det egentliga årsmötet där vi beslutar om stadgeenliga ärenden. I år står även godkännande av föreningens nya stadgar på agendan. Föredragningslistan och alla bilagor finns längst ner i detta mail samt på regnbagsankan.fi och i Facebookevenemanget här. Vi avslutar mötet senast kl.18 och efter det kan man ännu bli och chilla med nya och gamla bekanta.

Du som har varit medlem ett tag kanske undrar varför årsmötet ordnas i december i stället för i början av 2019, som det tidigare gjorts. Detta beror på att styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat förflyttar Regnbågsankans verksamhetsår så att det är från 1.1-31.12, istället för från årsmöte till årsmöte. Det här betyder att vi inte kommer att godkänna varken bokslut, verksamhetsgranskarens rapport eller bevilja ansvarsfrihet på det här årsmötet, då dessa redan beviljats för 2017 (föregående år, så som stadgarna just nu påbjuder). I stället kommer dessa att fastställas för år 2018 på årsmötet 2019, som enligt de nya stadgarna skulle gå av stapeln nästa höst (november eller december 2019). Om de nya stadgarna inte går igenom kommer ett extraordinärt årsmöte ordnas före mars 2019.

Känns nåt oklart? Har du funderingar, tankar, åsikter eller nåt annat på hjärtat? Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen? Ta jättegärna kontakt med ordförande Bicca Olin (040 3525232) eller vice ordförande Anders Huldén (040 5914061)!

Vi vill önska dej varmt välkommen å hela styrelsens vägnar!

Du hittar föredragningslistan för mötet här: https://docs.google.com/document/d/1HGUnZSO9VM7Td2wEi0x328V3H12B5jtHqHBqT1GBBB4/edit?usp=sharing

Bilaga 1, Verksamhetsberättelsen hittar du här: https://drive.google.com/open?id=1ej6y8Fgd-nd2QYtIA1Jf-YruaWevB86HEJl1g_vqOdg

Bilaga 2, Ekonomiuppföljning och bokslutsestimat hittar du här: https://drive.google.com/open?id=13kwS7IPPLd_5rsnqNNIfPWLpZjsC8O8A

Bilaga 3, nya stadgar hittar du här. https://docs.google.com/document/d/1kb6YQ-8GCO8ndmTIYkw2-HezgEm_L-eDfCaHT4-ZQis/edit?usp=sharing

Bilaga 4, Verksamhetsplan 2019 hittar du här. https://drive.google.com/open?id=1jXflGmp5b4S3x_GIfX8te2RfJEDusyxEicjv-n0iM28

Bilaga 5, Budget 2019 hittar du här. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yjTJYJjHPd9VmU_FQF3n-uyi7zsnvCPWBfjqxEuxmw0/edit?usp=sharing