Under våren 2018 har Regnbågsankan fått in 20 bilder av konstnärer och teatrar för att sammanställa en kollektion klistermärken med regnbågsbudskap. I vår serie presenterar vi bidragen.

Bildkonstnären Timo Konttinen målar, tecknar och gör metallgrafik. År 2013 startade han sitt projekt ”365” som innebär att han gör minst en verk om dagen. Nu är projektet inne på sitt sjätte år, och en av reglerna han satte upp åt sig själv var att inte censurera något. Han beslöt också att inte repetera sej själv och att publicera verken på social media. Processen där han gör ett verk om dagen ser Timo som ett sätt att utveckla sej själv. Han har sagt att precis som en musiker måste öva dagligen så måste en konstnär hålla penseln våt för att gå framåt i sitt skapande. Ju mer du gör desto bättre blir du och det gäller allt i livet anser Timo.

Timo deltar i Regnbågsankans samling klistermärken med en unik anka. Hans bild är en gåva vi får klistra upp var vi vill, och med den vill han få oss att tänka på vad vi gör för oss själva och för andra.

Text: Johan Finne
Bild: Timo Konttinen