Under våren öppnade Regnbågsankan en enkät som spreds i social media och skickades åt våra medlemmar per e-post. Det har kommit in 98 svar. Målet med undersökningen är att utveckla föreningens verksamhet.

Ålder och hemort

Av de som svarade är största delen i åldern 30-49 år (38,9%), näst största delen i åldern 19-29 år (34,7%) och tredje största gruppen är i åldern 50-69 år (18.4%). De mindre andelarna representerade kategorierna 18 år eller yngre (4.1%) och 70 år eller äldre (3.1%). Då en liknande enkät utfördes år 2009 var största delen svar (31,91%) skrivna av personer i åldern 20-29 år.

Majoriteten av de som svarade har huvudstadsregionen eller Österbotten som hemort.

Regnbågsaktivitet

Av de som svarade hade största delen (49%) aldrig deltagit i våra evenemang, en stor del har deltagit sällan (37,8%), en tiondedel (10.2%) har deltagit i intressanta evenemang och den minsta delen (3%) har regelbundet varit aktiv.

På frågan “Skulle du själv kunna tänka dig att delta som volontär i Regnbågsankans verksamhet?” svarade största delen ja (36.2%) och många svarade “ja men inte nu” (31,9%). Ungefär en fjärdedel svarade nej (23.4%).

Önskemål för framtiden

En viktig fråga i årets enkät var “Vilken sorts temagrupp eller träff arrangerad av Regnbågsankan (tillräckligt nära dig) skulle intressera dig?”.

Över hälften (66,3%) önskade föreläsningar och diskussioner och på andra plats kom fester (50%). Många önskade också friluftsverksamhet (35.7%), litteratur (30.6%), biobesök (29,6%), spelträffar (29,6%), gruppträffar för singlar (28.6%) och gruppträffar för bi- och pansexuella (26,5%).

Exempel på fritt formulerade svar:

“En grupp för lesbiska eller åtminstone något för homon. Jag läser de här alternativen och funderar när det kommer ett ‘gay’ alternativ men sen tar listan slut. Kanske en grupp för män (homo och bi) och en grupp för kvinnor (homo och bi).”

“Kaffekvällar för transpersoner och ‘questioning’ i Vasa behövs!”

Bland de som vill delta i aktiviteter i Vasa och Österbotten var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (30 svar), på andra plats kom fester (22 svar) och på tredje plats friluftsaktiviteter (17 svar). I samma regioner var den mest önskade gruppverksamheten “grupp för singlar” (11 svar) och “grupp för bi- och pansexuella” (11 svar). På andra plats kom “grupp för yrkesfolk som stöder regnbågsfrågor” (10 svar) och på tredje plats “ungdomsgrupp” (8 svar).

Bland de som vill delta i aktiviteter i Helsingfors och huvudstadsregionen var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (29 svar), på andra plats kom fester (20 svar) och på tredje plats litteratur (14 svar). I samma regioner var de mest önskade gruppverksamheterna “grupp för singlar” (15 svar), “grupp för bi- och pansexuella” (14 svar) och “grupp för introverta” (10 svar).

Bland de som vill delta i aktiviteter i Åbo och Åboland var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (10 svar), på andra plats kom fester (7 svar) och på tredje plats spel (4 svar). I samma regioner var den mest önskade gruppverksamheten “grupp för singlar” (3 svar).

Från Östra Nyland, Västra Nyland, Åland och övriga världen kom ett fåtal svar.

Orsaker att delta eller låta bli

Det som i första hand får folk att delta i Regnbågsankans verksamhet är viljan att träffa nya människor och få nya vänner (60.%). Att möta hbtiqa-personer är också viktigt för över hälften (53.7%). Många vill delta eftersom evenemangen är intressanta (51.6%) och de vill lära sig nytt (44.2%). Av de som svarade vill en del också påverka (40%) eller delta eftersom de inte talar finska och vill delta i verksamhet på svenska (25.3%).

Bland orsaker att inte delta i verksamheten kom evenmangens geografiska läge överst på listan (50.6%). Betydande antal svarade att de inte nås av inbjudningar och information (32.6%) och att de inte känner andra i verksamheten och inte vill delta ensamma (29.2%). Svaret att det “inte ordnas något som intresserar mig” valdes av 16 personer (18%) och att inte ha något gemensamt med andra som deltar valdes av 14 personer (15.7%). Endast 2 personer som svarade valde alternativet att de inte litar på de som arrangerar evenemangen. I enkäten från 2009 svarade 24.7% att de inte deltar på grund av att evenemangen arrangeras för långt borta och 7.4% svarade att de inte känner någon annan i föreningen. Den gången hade vi alternativet “tidsbrist” med i listan och det valdes av flest (37%).

Övrigt

52 personer deltog i utlottningen av biobiljetter och vinnarna fick besked 8.5.2018 per e-post.

24 personer valde att skriva fritt formulerade hälsningar till arbetsgruppen för Regnbågshelgen 2018.

Ett urval:

“Ordna evenemang annanstans än Helsingfors!”

“Ni gör ett jättebra arbete! Fortsätt med det.”

“Synkronisera med andra svenskspråkiga evenemang.”

“Något specifikt riktat till ickebinära, något som är lätt att delta i även om en inte känner någon annan inom verksamheten.”

“Skulle vara skoj med program där vi heteron känner vi kan ha skoj.”

“Skulle vara trevligt om helgen inte är så politisk. Att finns program som man bara kan ta det lugnt till.”

“Sätt en hbtq-flagga på månen!”

Tack till alla som svarade och kontakta gärna med ytterligare önskemål, hälsningar och reflektioner!

regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Rapporten sammansatt av Fredrika Biström 9.5.2018