Regnbågsankans medlemsbrev maj 2018

Hej i värmeböljan!

Årets Regnbågshelg firar vi 11-14 oktober med temat röster. Håll utkik på vår hemsida, på fb och kolla in nästa medlemsbrev för mer info. Men pricka in datumen i din kalender redan nu!

KOMMANDE PROGRAM

  1. Familjecafé i regnbågsfärger på svenska 31.5

  2. Svenskspråkig träff på Karleby Pride 16.6

  3. Helsingfors Pride: Temakväll om kärleksrelationer / Rakkaussuhdetuokio 26.6

  4. Helsingfors Pride: Finlandssvenskt Pride after work-mingel fredag 29.6

  5. Helsingfors Pride: Svenska hörnan i Pride Parken och i Helsingfors Pride parad lördag 30.6

  6. Regnbågshelgen 2018: Sedd, bemött och bekräftad – bemötande av regnbågsunga i arbetet 12.10

ÖVRIGT

  1. Regnbågsankans enkät, resultat


1. Välkomna på familjecafé 31.5 i regnbågens färger på svenska i Helsingfors!

I samarbete med Regnbågsfamiljerna arrangerar Regnbågsankans frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer.

Vi ses 31.5 kl. 10.30-12.30 hos Regnbågsfamiljerna (Sateenkaariperheet) på Tavastvägen 29 i Helsingfors. Tryck på summern till höger om dörren. Dörren öppnas automatiskt och trappsteg finns ej. Hissen leder upp till 7:e våningen. Det går bra att ta vagnen med hela vägen. Ifall du har en bred vagn och behöver använda den större lastninghissen ring 050-525 7999 (Laura på Regnbågsfamiljerna).

Vi bjuder på kaffe, te och kex. På plats finns skötbord, amningsdynor, matningsstol, potta, lekrum och kök med micro där det går att värma mat eller dryck. Välkomna med i gemenskapen!

Länk till evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/170187626980503/

Nästa gång efter 31.5 vi ses är 28.6 (pride veckan) och varje gång kl. 10.30-12.30.

2. Svenskspråkig träff på Karleby Pride 2018

Välkomna på träff i parken med Regnbågsankan under Karleby pride! Vi träffas lördag 16.6 kl. 12-14 i Västra parken före paraden som startar kl. 14. Volontärerna Monika och Margareta är på plats. Monika drar kroppskontemplation om njutning och kroppens helighet för de som vill. Mer om Karleby Pride hittar du på facebook: www.facebook.com/kokkolapride


3. Temakväll om kärleksrelationer

Hur visar jag kärlek och uppskattning i min relation? Vet jag hur han, hon eller hen önskar att jag visar min kärlek? När har jag senast berättat vad jag i synnerhet uppskattar i min partner/mina partners? Vad är speciellt härligt att göra med just den/de jag älskar?

Kom med och samla på dig värme till din kärleksrelation! Regnbågsankan och Perhesuhdekeskus arrangerar under Helsingfors Pride veckan en temakväll om kärleksrelationer, som har relationens resurser som tema. Kvällen leds dels på svenska och dels på finska.

Alla par- och polyrelationer vars en medlemmar, en eller flera hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet kan delta. Med din partner eller med dina partners bygger ni och vårdar er relation under kvällen. Alla åldrar välkomna. Kvällen passar lika väl för färska relationer som för de som vandrat en längre väg tillsammans.

Kvällen börjar med en introduktion och efter det arbetar du med din partner eller med dina partners. Ni pratar inte om er relation inför de andra deltagarna.

Med ryms max 8 par eller polyrelationer och platserna fylls upp i anmälningsordning. Kvällen passar ej relationer som är i akut kris. Deltagande kostar inget. Kvällen är inte anpassad för barn.

Anmälan per e-post: regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Tid: Tisdag 26.6. kl. 17.30-20.30
Plats: Luckans Veranda, med ingång från Georgsgatan 31, Helsingfors
Ledare: Perhesuhdekeskus utbildade frivilligarbetare Mari och Elina
Mer information: Fredrika Biström, regnbagsankan@regnbagsankan.fi, +358 (0)44 2975476, www.regnbagsankan.fi

4. Finlandssvenskt Pride after work-mingel fredag 29.6

Välkomna till Luckan på Pride after work-mingel på svenska! Minglet ordnas som ett samarbete mellan de svenskspråkiga organisationerna Folkhälsan, Regnbågsankan, Luckan, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Finlands Svenska Scouter, Krisjouren för unga, Steg för Steg, FDUV och Barnavårdsföreningen. Servering, mingel och program. Kom och träffa bekanta och nya vänner!

Fredag 29.6 kl 17-20
Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
Ingång genom köpcentret Forum utan trappsteg. Tillgänglig toalett finns att tillgå.

5. Svenska hörnan i Pride Parken och i Helsingfors Pride parad lördag 30.6

I år igen deltar de svenskspråkiga organisationerna i Prideparaden och Parkfesten under festivalen Helsingfors Pride. Vi går tillsammans i paraden och hoppas att du vill gå med oss! Håll utkik efter den finlandssvenska flaggan och Regnbågsankans banderoll. Exakt plats i paraden meddelas efter hand på sociala medier.

Du hittar oss under Parkfesten enligt Pride-parkens öppettid, i Svenska hörnan, ett gemensamt tält. Vi bjuder på fika på svenska och man kan färglägga papperskronor. Svenska hörnan är ett samarbete mellan organisationerna Folkhälsan, Regnbågsankan, Luckan, Finlands Svenska Scouter, Steg för Steg, FDUV, Krisjouren för unga, Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Barnavårdsföreningen.

Tillgänglighet enligt Helsingfors Prides direktiv gällande parkfesten och paraden.

6. Ett heldagsseminarium på svenska för professionella som möter regnbågsunga i arbetet 12.10

Välkomna på heldagsseminarium på svenska för professionella som möter unga i sitt arbete i åldern 12-29 i primärvården, skolan och i fritidsverksamhet. Seminariet informerar och behandlar ämnen som berör könsidentitet och sexuell läggning. Målet är att stöda yrkesfolk i mötet med ungdomar och lära dem ta mångfald i beaktande. Att bli sedd, bemött och bekräftad ökar välmående och ger trygghet. Programmet består av tre talturer och tre verkstäder efter lunch att välja mellan för fördjupning och eftertanke.

Program:

kl. 8.45 Kaffe
kl. 9.00 Välkomstord
kl. 9.10 Hur är läget för regnbågsunga i Finland? Med Fredrika Biström från Regnbågsankan och Anders Huldén från Pojkarnas telefon.
kl. 9.30 Att stöda minderåriga transpersoner med Sasu Mattila från Transstödcentrum/Seta rf

kl. 10.00 Paus

kl. 10.15 Bra bemött – Bemötande av hbtq-ungdomar inom skola, vård och ungdomsarbete med RFSL Ungdoms ordförande Frank Berglund

kl. 12.15 Lunch

kl. 13.30 Verkstäder att välja mellan:

  • Ung i kris ur regnbågsperspektiv med Oscar Lehtinen från Krisjouren för unga och Nicole Stambej från Helsingfors stad

  • Tryggare skolor, tryggare ungdomsgårdar – att bemöta homofobi, transfobi och förändra snäva normer med Anders Huldén från Pojkarnas telefon (Befolkningsförbundet) och Henni Wendelin, lärare i Mattlidens skola

  • Hur kan en professionell stöda föräldrar till regnbågsungdomar? Med Tobias Larsson och Adam Guarnieri

kl. 15.00 Kaffepaus
kl. 15.15 Sammanfattning från varje verkstad
kl. 16.00 Dagen slut

Seminariet kostar 40€/person.

Deltagare får en lista på viktiga begrepp på förhand för att hänga med i samtalet även om ämnet är helt nytt.

Länk till anmälningsformuläret

https://link.webropolsurveys.com/S/534BBCED7BBDBDEC

7. Resultatet av Regnbågsankans enkät 2018

Under våren öppnade Regnbågsankan en enkät som spreds i social media och skickades åt våra medlemmar per e-post. Det har kommit in 98 svar. Målet med undersökningen är att utveckla föreningens verksamhet.

Majoriteten av de som svarade har huvudstadsregionen eller Österbotten som hemort och en viktig fråga i årets enkät var “Vilken sorts temagrupp eller träff arrangerad av Regnbågsankan (tillräckligt nära dig) skulle intressera dig?”. Läs undersökningens resultat på Regnbågsankans hemsida: https://www.regnbagsankan.fi/2018/05/resultatet-av-regnbagsankans-enkat-2018/

Resultatet av Regnbågsankans enkät 2018

Under våren öppnade Regnbågsankan en enkät som spreds i social media och skickades åt våra medlemmar per e-post. Det har kommit in 98 svar. Målet med undersökningen är att utveckla föreningens verksamhet.

Ålder och hemort

Av de som svarade är största delen i åldern 30-49 år (38,9%), näst största delen i åldern 19-29 år (34,7%) och tredje största gruppen är i åldern 50-69 år (18.4%). De mindre andelarna representerade kategorierna 18 år eller yngre (4.1%) och 70 år eller äldre (3.1%). Då en liknande enkät utfördes år 2009 var största delen svar (31,91%) skrivna av personer i åldern 20-29 år.

Majoriteten av de som svarade har huvudstadsregionen eller Österbotten som hemort.

Regnbågsaktivitet

Av de som svarade hade största delen (49%) aldrig deltagit i våra evenemang, en stor del har deltagit sällan (37,8%), en tiondedel (10.2%) har deltagit i intressanta evenemang och den minsta delen (3%) har regelbundet varit aktiv.

På frågan “Skulle du själv kunna tänka dig att delta som volontär i Regnbågsankans verksamhet?” svarade största delen ja (36.2%) och många svarade “ja men inte nu” (31,9%). Ungefär en fjärdedel svarade nej (23.4%).

Önskemål för framtiden

En viktig fråga i årets enkät var “Vilken sorts temagrupp eller träff arrangerad av Regnbågsankan (tillräckligt nära dig) skulle intressera dig?”.

Över hälften (66,3%) önskade föreläsningar och diskussioner och på andra plats kom fester (50%). Många önskade också friluftsverksamhet (35.7%), litteratur (30.6%), biobesök (29,6%), spelträffar (29,6%), gruppträffar för singlar (28.6%) och gruppträffar för bi- och pansexuella (26,5%).

Exempel på fritt formulerade svar:

“En grupp för lesbiska eller åtminstone något för homon. Jag läser de här alternativen och funderar när det kommer ett ‘gay’ alternativ men sen tar listan slut. Kanske en grupp för män (homo och bi) och en grupp för kvinnor (homo och bi).”

“Kaffekvällar för transpersoner och ‘questioning’ i Vasa behövs!”

Bland de som vill delta i aktiviteter i Vasa och Österbotten var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (30 svar), på andra plats kom fester (22 svar) och på tredje plats friluftsaktiviteter (17 svar). I samma regioner var den mest önskade gruppverksamheten “grupp för singlar” (11 svar) och “grupp för bi- och pansexuella” (11 svar). På andra plats kom “grupp för yrkesfolk som stöder regnbågsfrågor” (10 svar) och på tredje plats “ungdomsgrupp” (8 svar).

Bland de som vill delta i aktiviteter i Helsingfors och huvudstadsregionen var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (29 svar), på andra plats kom fester (20 svar) och på tredje plats litteratur (14 svar). I samma regioner var de mest önskade gruppverksamheterna “grupp för singlar” (15 svar), “grupp för bi- och pansexuella” (14 svar) och “grupp för introverta” (10 svar).

Bland de som vill delta i aktiviteter i Åbo och Åboland var alternativet föreläsningar och diskussioner populärast (10 svar), på andra plats kom fester (7 svar) och på tredje plats spel (4 svar). I samma regioner var den mest önskade gruppverksamheten “grupp för singlar” (3 svar).

Från Östra Nyland, Västra Nyland, Åland och övriga världen kom ett fåtal svar.

Orsaker att delta eller låta bli

Det som i första hand får folk att delta i Regnbågsankans verksamhet är viljan att träffa nya människor och få nya vänner (60.%). Att möta hbtiqa-personer är också viktigt för över hälften (53.7%). Många vill delta eftersom evenemangen är intressanta (51.6%) och de vill lära sig nytt (44.2%). Av de som svarade vill en del också påverka (40%) eller delta eftersom de inte talar finska och vill delta i verksamhet på svenska (25.3%).

Bland orsaker att inte delta i verksamheten kom evenmangens geografiska läge överst på listan (50.6%). Betydande antal svarade att de inte nås av inbjudningar och information (32.6%) och att de inte känner andra i verksamheten och inte vill delta ensamma (29.2%). Svaret att det “inte ordnas något som intresserar mig” valdes av 16 personer (18%) och att inte ha något gemensamt med andra som deltar valdes av 14 personer (15.7%). Endast 2 personer som svarade valde alternativet att de inte litar på de som arrangerar evenemangen. I enkäten från 2009 svarade 24.7% att de inte deltar på grund av att evenemangen arrangeras för långt borta och 7.4% svarade att de inte känner någon annan i föreningen. Den gången hade vi alternativet “tidsbrist” med i listan och det valdes av flest (37%).

Övrigt

52 personer deltog i utlottningen av biobiljetter och vinnarna fick besked 8.5.2018 per e-post.

24 personer valde att skriva fritt formulerade hälsningar till arbetsgruppen för Regnbågshelgen 2018.

Ett urval:

“Ordna evenemang annanstans än Helsingfors!”

“Ni gör ett jättebra arbete! Fortsätt med det.”

“Synkronisera med andra svenskspråkiga evenemang.”

“Något specifikt riktat till ickebinära, något som är lätt att delta i även om en inte känner någon annan inom verksamheten.”

“Skulle vara skoj med program där vi heteron känner vi kan ha skoj.”

“Skulle vara trevligt om helgen inte är så politisk. Att finns program som man bara kan ta det lugnt till.”

“Sätt en hbtq-flagga på månen!”

Tack till alla som svarade och kontakta gärna med ytterligare önskemål, hälsningar och reflektioner!

regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Rapporten sammansatt av Fredrika Biström 9.5.2018

En röst om internationella dagen mot trans- och homofobi 17.5

Regnbågsflagga

”Alla ni som vill mej väl jag hoppas ni inte är homofober. Idag är den internationella dagen mot homofobi. Syftet med dagen är att uppmärksamma att homo- bi- och transpersoner fortfarande diskrimineras på grund av sin kärlek trots att vi i Europa gått väldigt långt framåt de senaste åren. Alla ni som vill mej väl jag hoppas ni inte är homofober.
Jag tänker inte här ta upp Yemen, Iran, Quatar, Somalia eller Nigeria. Några av de länder som har dödsstraff för homosexuella. Jag tänker ta upp Gröndal/Esbo där jag bor.
Jag hoppas alla ni som vill mej väl inte är homofober.
När jag går till närbutiken kan jag mötas av någon som säjer ”Hi the only gay in the village”. Jag korrigerar. Inom 200 meters radie från mej bor ett lesbiskt par, en bisexuell man, två andra homosexuella män och en hetereosexuell person som gillar klä sej i kvinnokläder men bara hemma privat. Jag outar ingen som sagt något i förtroende till mej men efter min korrigering är jag ”The best gay in the village”. Okej tack.

Jag är inte bäst. Det finns dock en aspekt som alla som vill mej väl kanske inte fattar att jag kan tänka är du kanske homofob. Att nästan dagligen få höra hur bra homo jag är. Varför säjer ingen jag är en bra trädgårdsmästare? (okej finns de som sagt det).

Jag hoppas alla som vill mej väl inte är homofober.

Jag vet att jag förändrat saker i kvarteren där jag bor. En portier på lokalpuben är homofob och har medgett det. Jag kan ändå gå dit en karaokekväll och dansa med en heterosexuell man. Men jag är trött på att om och om igen behöva förklara exempelvis att jag definierar mej som homo, inte bi, trots att jag har ett barn. Min definition sitter i hjärtat inte vem man varigt i säng med. Och jag har haft sex med heterosexuella killar

Jag hoppas alla ni som vill mej väl inte är homofober.

Jag vet att homofober finns. Just i Gröndal blev jag första gången i mitt liv slagen. Det berodde på min sexualitet. Detta år har jag fått bajs i min brevlåda av en homofob. Saken är polisanmäld men svår att reda ut.

Men ni som vill mej väl: kan vi nån gång prata om nåt annat än att jag är the best gay in the village.”

(texten skriven som personlig analys)

Johan Finne

Välkomna på temakväll om kärleksrelationer

Hur visar jag kärlek och uppskattning i min relation? Vet jag hur han, hon eller hen önskar att jag visar min kärlek? När har jag senast berättat vad jag i synnerhet uppskattar i min partner/mina partners? Vad är speciellt härligt att göra med just den/de jag älskar?

Kom med och samla på dig värme till din kärleksrelation! Regnbågsankan och Perhesuhdekeskus arrangerar under Helsingfors Pride veckan en temakväll om kärleksrelationer, som har relationens resurser som tema. Kvällen leds dels på svenska och dels på finska.

Alla par- och polyrelationer vars en medlemmar, en eller flera hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet kan delta. Med din partner eller med dina partners bygger ni och vårdar er relation under kvällen. Alla åldrar välkomna. Kvällen passar lika väl för färska relationer som för de som vandrat en längre väg tillsammans.

Kvällen börjar med en introduktion och efter det arbetar du med er partner eller med dina partners. Ni pratar inte om er relation inför de andra deltagarna.

Med ryms max 8 par eller polyrelationer och platserna fylls upp i anmälningsordning. Kvällen passar ej relationer som är i akut kris. Deltagande kostar inget. Det är inte möjligt att ta med barn till kvällen.

Anmälan per e-post: regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Tid: Tisdag 26.6. kl. 17.30-20.30
Plats: Luckans Veranda, med ingång från Georgsgatan 31, Helsingfors
Ledare: Perhesuhdekeskuks utbildade frivilligarbetare Mari och Elina
Mer information: Fredrika Biström, regnbagsankan@regnbagsankan.fi, +358 (0)44 2975476

Länk till programmet på facebook där beskrivningen också finns på finska.