På Regnbågsankans årsmöte den 20 januari väljer föreningen ordförande och styrelsemedlemmar. Catariina Salo, som lett föreningen i ett år har meddelat att hon inte ställer upp för omval:

”Jag känner att jag verkligen fått lotsa en motiverad grupp som stöder samma aktivism som jag. Vi har fått rekordmånga nya medlemmar under året, och jag ser det som ett lyckat gemensamt resultat. Samtidigt visar det på att föreningen verkligen behövs. Att vara förtroendevald bär med sig ett stort ansvar och jag hoppas och tror att jag som ordförande och vi som styrelse kunnat uppfylla det ansvaret under 2017. Nu är det nån annans tur att ta över; eftersom jag kommer bli mammaledig i början av 2018 har jag valt att inte ställa upp för omval. Jag hoppas på att kunna återvända till andra styrelseuppdrag i framtiden.”

Som Regnbågsankans ordförande har du möjligheten att dela med dig av dina värdefulla nätverk, skapa nya och vara med och forma föreningens framtid samt sätta hbtq-frågor på agendan både i Svenskfinland och nationellt. Till ordförandens uppgifter hör förutom att leda styrelsens arbete även att fungera som chef för verksamhetskoordinatorn. Under 2017 har styrelsen sammankommit ca en gång i månaden.

I den nuvarande styrelsens förslag till verksamhetsplan, som också behandlas av årsmötet, är tanken att föreningen under 2018 ska satsa mer på bland annat fler aktiviteter utanför huvudstadsregionen och utveckling av utbildningsverksamheten: i synnerhet på information till lärare och övriga som arbetar med unga. Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har vice ordförande Ida-Alina Boucht, Anders Huldén och Petra Nystén meddelat intresse för omval.

Intresserad? Hör gärna av dig till catariina.salo@gmail.com om du vill veta mera eller meddela ditt intresse! Det går också bra att spontant ställa sig till förfogande på årsmötet.

Kategorier: Föreningen