1. Dags att betala medlemsavgift 2017

  2. Välkommen med i Regnbågsankans arbetsgrupper/inspirationsteam/planeringsgrupper för Regnbågshelgen 2017, föreningens politiska arbete och kommunikation!

  3. Den nya styrelsen säger hej!

  4. Transstödcentralen hälsar: ”Kaffekvällen för svenskspråkiga”

  5. Öppen föreläsning med Regnbågsankan på Yrkeshögskolan Novia i Åbo om hbtiq 30.3

  6. Undersökning om förhållandet mellan icke-normenliga identiteter och svenska språket

  7. Svenskspråkiga hbtiq-ungdomsträffar under våren i Esbo

1. Dags att betala medlemsavgift 2017

Medlemsavgiften i Regnbågsankan är 20 euro. Med ditt stöd kan föreningen arbeta för att lyfta HBTIQ-ärenden inom media och politik, besöka skolor och arbetsplatser samt erbjuda stöd på svenska. En betydande del av föreningens kostnader betalas med medlemsavgifterna. De medlemmar som betalar och har angett postadress får sitt medlemskort hemskickat. Med kortet har du rätt till rabatterade priser hos Regnbågsankan och hos övriga medlemsföreningar i Seta enligt deras anvisningar. Regnbågsankan är en nationell medlemsföreining i Seta (http://seta.fi/pa-svenska/). Betala in medlemsavgiften 20 euro till kontonummer Aktia FI75 4055 8720 0600 02. Skriv ditt namn och “medlemsavgift” i meddelandefältet. De som redan betalt avgiften för 2017 behöver inte betala den igen.

2. Beskrivning av varje grupp/team

A. Planera Regnbågshelgen 2017

År 2017 planeras Regnbågshelgen ha temat “Band” och gå av stapeln 13-15 oktober 2017 i Helsingfors. Vad vill du uppleva och vem vill du träffa under festivalen? Planerna är i startgroparna så vi behöver både nya idéer och nya medlemmar i planeringsgruppen. Är du intresserad kontakta regnbagsankan@regnbagsankan.fi eller skicka idéer med namn eller anonymt via formuläret på vår hemsida http://www.regnbagsankan.fi/kontaktinfo/

B. Politiska gruppen med sikte på kommunalvalet

I politiska gruppen planerar vi Regnbågsankans synlighet i kommunalvalet 2017. Efter valet fortsätter vi påverka beslutsfattare och lobba för hbtiq-personers rättigheter i samhället. Om du är intresserad av att påverka politiskt eller är bra på att formulera uttalanden är du välkommen  med i den politiska gruppen.

C. Kommunikationsgruppen

Gillar du att fota, är du bra på sociala medier och har du ett gott språk? Eller kanske du är en guru på grafisk design? Då är kommunikationsgruppen för dej. I den här gruppen planerar vi hur Regnbågsankan ska se ut på sociala medier och vad vi vill ge utåt åt våra medlemmar och andra intresserade. Vi planerar marknadsföring av olika evenemang och grupper, är med och hjälper till med Regnbågshelgens synlighet och ser till att Regnbågsankans känns som en estetisk och fungerande helhet.

D. Resursgruppen

En av Regnbågsankans stora uppgifter är att åka runt till skolor och berätta om HBTIQ-personer och deras vardag. För att våra skolbesök och andra utbildningsevenemang ska vara så mångsidiga och up to date som möjliga, har vi startat ett resursteam som kan hjälpa verksamhetskoordinatorn i utbildningarna. Känner du att du har ett starkt HBTIQ-kunnande ska du absolut vara med i den här gruppen!

3. Hej

Regnbågsankan rf valde ny styrelse under årsmötet lördag 25.2. Journalisten Catariina Salo från Petalax valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2017 och övriga medlemmar i styrelsen blev Olivia Hellsten, Johanna Sjöberg, Anders Huldén, Nicole Stambej, Hanna Bäckström, Petra Nysten, Ida Alina Boucht, Monika Pensar och Panda Eriksson. Årsmötet efterlyste ett större lokalt engagemang i de finlandssvenska regionerna. Transfrågor och vårdens behandling av transpersoner är också något den nya styrelsen anser behöver få extra uppmärksamhet. Styrelsen nås på styrelsen@regnbagsankan.fi.

4. Transstödcentralen skriver:
Kaffekvällen på Transstödcentralen för svenskspråkiga

Vi börjar ordna kaffekvällar på Transstödcentralen för svenskspråkiga transpersoner, interkönade, ickebinära, för de som funderar på sitt kön och för deras närstående. Kaffekvällen erbjuder en trygg plats för samvaro och diskussion. Kaffekvällens längd är två timmar, varav vi under den första timmen diskuterar tillsammans. Den andra timmen är till för fri diskussion. Under kaffekvällen följer vi samma regler som i de andra referensgrupperna på Transstödcentralen: Diskussionen är konfidentiell. Alla har rättighet att definiera sig själv eller att låta bli. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst. Du är inte tvungen att delta i diskussionen, du kan också bara vara med och lyssna. Transstödcentralens servicehandledare Miska Salakka leder diskussionen tillsammans med frivilliga personer från Transstödcentralen. Kom med och njut av diskussionen och serveringen (kaffe, te, frukter, grönsaker och småkakor)! Vårens och sommarens kaffekvällar ordnas följande torsdagar klockan 19-21: 16.3 och 6.7. På Setas kontor, Pasilanraitio 5, 2. våningen. Om du har någonting att fråga, kan du skicka e-post eller textmeddelande till addressen miska.salakka[at]seta.fi eller till nummret 050 371 6899.

5. Seminarium med Regnbågsankan i Åbo 30.3

Välkomna på öppet seminarium om hbtiq och mänskliga rättigheter 30.3 kl 9-12 i Yrkeshögskolan Novia, auditoriet på femte vån., Nunnegatan 4, Åbo. Det bjuds på info, insikter, frågor och diskussion. Bland annat Fredrika Biström och Johanna Sjöberg från Regnbågsankan har ordet. Anmälan per sms till Sabrije Avdi, 040-191 8572.

6. Enkät om förhållandet mellan icke-normenliga identiteter och svenska språket

Alexis Rancken arbetar på en doktorsavhandling om förhållandet mellan icke-normenliga identiteter och svenska språket, och hoppas alla berörda fyller i följande enkät på adress

https://goo.gl/forms/CsLCFi0IaQBOuTtZ2

7. Hbtiq-ungdomsgård i Esbo

Ungdomsgården Kirjava håller öppet för hbtiq-unga i åldern 13-29 år tisdagar 17-21 och på lördagar 17-22. Verksamheten är i huvudsak riktad åt hbtiq-unga och gården verkar på både finska och svenska. Språket varierar beroende på om svenskspråkiga ledare finns på plats. Under våren 2017 arrangeras 4 svenskspråkiga träffar igen i samarbete med Helsingfors-gruppen + Grani. Träffana kommer att ske på måndagar i Kirjava, 13.3, 10.4 och 8.5 klockan 17-21. Sista träffen för våren kommer att vara på måndag 5.6 klockan 15-19. På Kirjava spelas spel, pratas och arrangeras filmkvällar, utgående från ungdomarnas önskemål. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp. Adressen är Kyrkträskvägen 4 i Esbo, nära tågstationen i Esbo centrum. Har du frågor om gården konatkta Kim.Forsman@espoo.fi eller ring Kim på 043-825 8424. Gården drivs av Esbo Stad och Nuori Espoo.