Regnbågsankans månadsbrev mars

  1. Dags att betala medlemsavgift 2017

  2. Välkommen med i Regnbågsankans arbetsgrupper/inspirationsteam/planeringsgrupper för Regnbågshelgen 2017, föreningens politiska arbete och kommunikation!

  3. Den nya styrelsen säger hej!

  4. Transstödcentralen hälsar: ”Kaffekvällen för svenskspråkiga”

  5. Öppen föreläsning med Regnbågsankan på Yrkeshögskolan Novia i Åbo om hbtiq 30.3

  6. Undersökning om förhållandet mellan icke-normenliga identiteter och svenska språket

  7. Svenskspråkiga hbtiq-ungdomsträffar under våren i Esbo

(mer…)

En historisk dag

– NÅ ÄNTLIGEN! Nu är det viktigt att vi firar det vi åstadkommit, så vi orkar fortsätta revolutionen! utbrister Regnbågsanknas ordförande Catariina Salo idag 1.3.2017 då den jämlika äktenskapslagen träder i kraft i Finland. Från och med idag har alla par möjlighet att ingå äktenskap av kärlek (eller annan orsak) på samma sätt som Läs mer…