Styrelsen2016

Styrelsen 2016. Från vänster: Margaretha Hagman, viceordf. Hanna Alava, Nicole Stambej, Tom Långström,  Henrika Stjernberg, ordf. Oscar Ohlis och Johanna Haukka. Foto: Fredrika Biström.

Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen.

Årsmötet efterlyser ett fortsatt engagemang och tydligare ställningstaganden av finländska politiker gällande hbtiq-personers rättigheter.

– Även om vi vunnit flera delsegrar för hbtiq-personer de senaste åren finns det mycket jobb kvar att göra för ett mera jämställt samhälle, säger Ohlis.

Bland annat den nya moderskapslagen som föll på målrakan under tidigare regeringsperiod bör godkännas.

– Om något skulle hända med den mor som föder barnet innan det är adopterat av sin andra förälder så skulle barnet bli föräldralöst. Det är barnets rättigheter som bör vara i fokus, säger Ohlis
Translagen bör snabbt förnyas

Alla borde själva få ändra sin juridiska könstillhörighet. Det skulle följa Europarådets parlamentariska församlings och andra människorättsorganisationers rekommendationer samt följa den senaste tidens internationella utveckling.

– Jag hoppas att de finländska beslutsfattarna snabbt ser till att lagändringen gällande korrigering av kön slutförs. Transpersoner måste också behandlas lika enligt lagen. Det sterliseringskrav som nu finns kränker de människor som berörs, säger Ohlis.

– Varje individ, organisation och stat måste ta alla tillfällen i akt till att bilda opinion för Hbtiq-personers rättigheter. På så sätt bygger vi ett fördomsfritt Finland, avslutar Ohlis.

Till styrelsen valdes:
Hanna Alava
Nicole Stambej
Henrika Stjernberg
Johanna Haukka
Tom Långström
Margaretha Hagman

För mer information:

Oscar Ohlis, 050 345 89 73
oscar.ohlis@gmail.com