Rörelsen Kom alla meddelar att resultatet i Borgå stift är gott:

Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och nya lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänliga. Som tredje lekmannaombud fortsätter konservativa Göran Stenlund.

I valet av stiftsfullmäktige invaldes hela fem av de sex lekmannakandidater som stödde Kom alla, nämligen Heidi Juslin-Sandin, Hedvig Långbacka, Susanne Björkman, Nina Björkman-Nystén och Janette Lagerroos. Bland prästerna blev Mia Bäck som stöder Kom alla röstmagnet. Fem av de sju invalda prästerna invaldes på den framstegsvänliga listan Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka.

De framstegsvänliga prästerna lyckades denna gång samla sina krafter så att de fick båda platserna i kyrkomötet. Både Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson har uttryckt sitt stöd för regnbågsfolket.

I valet av stiftsfullmäktige har Monica Heikel-Nyberg klart uttalat sitt stöd för regnbågsfolket och ytterligare tre torde vara positivt inställda är det preliminära resultatet i valet av prästombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. Bara två av sju invalda präster i stiftsfullmäktige är klart mot välsignelse av samkönade par.

Åland har ett eget lekmannaombud i kyrkomötet. Bror Gammals valdes till kyrkomötesombud med 72 röster mot 60 för Harry Jansson. Gammals stöder äktenskap mellan man och kvinna som hittills men kan modifiera sin ståndpunkt beroende på vad biskoparna kommer till. I stiftsfullmäktige invaldes Christian Beijar med sämjoval.