Pressmeddelande: Oscar Ohlis fortsätter leda Regnbågsankan

Styrelsen2016

Styrelsen 2016. Från vänster: Margaretha Hagman, viceordf. Hanna Alava, Nicole Stambej, Tom Långström,  Henrika Stjernberg, ordf. Oscar Ohlis och Johanna Haukka. Foto: Fredrika Biström.

Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen.

Årsmötet efterlyser ett fortsatt engagemang och tydligare ställningstaganden av finländska politiker gällande hbtiq-personers rättigheter.

(mer…)

Februari medlemsbrev

Ljusare tider utanför fönstret och Regnbågsankan tackar alla som betalat medlemsavgift 2016, de som deltog i temakvällen om bisexualitet och alla som anmält sitt intresse för att vara med i styrelsen 2016! Under de kommande veckorna bjuder vi på studiebesök, årsmöte och planeringen för Regnbågshelgen 2016 i höst rullar igång.

1. Välkomna på årsmöte 2016 lö 20.2!
2. Välkomna med på besök till Diskrimineringsombudsmannen 16.3
3. Planera Regnbågsmässan 2016
4. Regnbågsankan söker: VERKSAMHETSKOORDINATOR, moderskapsvikariat
5. Betala medlemsavgift 2016
6. Undersökning om erfarenheter på arbetsplatser
7. Volontär under Eurogames 2016?

(mer…)

Årsmöte lördag 20 februari

Lördag 20.2 håller Regnbågsankan stadgeenligt årsmöte på Luckans nya Veranda. Som avslutning får vi en hälsning av Setas nya generalsekreterare Kerttu Tarjamo och Setas ordförande Panu Mäenpää. Tiden är kl 10-13 och adressen Simonsgatan 8 A men med ingång från Georgsgatans sida. Mer på evenemangets Facebook sida

Församlingsvalets resultat ur regnbågsperspektiv

Rörelsen Kom alla meddelar att resultatet i Borgå stift är gott:

Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och nya lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänliga. Som tredje lekmannaombud fortsätter konservativa Göran Stenlund. (mer…)

Regnbågsankan söker: VERKSAMHETSKOORDINATOR, moderskapsvikariat

Regnbågsankan är en ung svenskspråkig, registrerad medlemsförening i Seta (Sexuellt likaberättigande r.f.) Vi jobbar i första hand på svenska för hbtiq-personer, deras rättigheter och välmående, i Finland. Föreningen samarbetar med centralorganisationen Seta och dess övriga medlemsföreningar. Verksamhetskoordinatorn är den som, tillsammans med styrelsen, utvecklar föreningens verksamhet. Verksamhetskoordinatorn sköter också om Läs mer…