Vilka regnbågsvänliga kandidater ställer upp i församlingsvalet 2016?

Rörelsen Kom alla som verkar för hbtiq inom kyrkan har sammanställt ett pressmeddelande inför församlingsvalet 2016. Hoppas många Kom alla-kandidater väljs in! Av kandidaterna i kyrkomötesvalet har också prästerna Bo-Göran Åstrand och Stina Lindgård på listan Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka offentligt uttalat sitt stöd för regnbågsfolket.  Kyrkvalet Läs mer…

Skolbesök om HBTIQ behövs

”Idag är det så många som inte definierar sig som heterosexuella. Får man ingen kunskap är det så lätt att bli rädd eller börja tro på fördomar.” Det säger Fredrika Biström, som håller i Regnbågsankans skolbesök. Föreningen Regnbågsankan ägnar sig åt frågor som rör sexuella minoriteter och könsminoriteter i det Läs mer…