Ett nytt medborgarinitiativ öppnas för att trygga barn som föds i relationer mellan två kvinnor. I nuläget är barn som föds i heterorelationer och barn som föds i samkönade relationer inte jämställda. Bland annat Regnbågsfamiljerna, Regnbågsankan, Amnesty och Förbundet för mänskliga rättigheter står bakom medborgarinitaitivet Äitiyslaki som ger kvinnor rätt att erkänna föräldraskap under ett rådgivningsbesök på samma sätt som heteropar kommer att ges möjlighet att erkänna faderskap under ett rådgivningsbesök. Lagförslaget Äityslaki berör situationer där det inte går att fastställa en far och där graviditeten har fått sin början med två kvinnors samtycke hos fertilitetskliniken.

Äitiyslaki tryggar barnens faktiska familjerelationer från början. I nuläget tvingas kvinnopar gå igenom en onödig, dyr och tidskrävande intern adoptionsprocess för att båda föräldrarna skall bli barnets juridiska föräldrar. Processen kan inledas först då barnet är fött och kan ta upp till ett halvt år. Ifall av separation, död eller ifall föräldrarnas hamnar i konflikt kan adoptionen avbrytas och barnets rätt att få träffa båda mammorna och barnets rätt till underhållstöd äventyras. Onödiga adoptionsprocesser slöar kommunernas och tingsrättens resurser.

Under förra regeringens tid var moderskapslagen på väg in för behandling men med hot om att fälla regeringen satte Kristdemokraterna stop för den.

Från och med lördag 28.11.2015 går det att skriva under medborgarinitiativet Äitiyslaki.

aityislaki_infografiikka_svenska_rättad

Läs mer
Pressmeddelande om Äitiyslaki 24.11.2015
Kampanjens Äitiyslakis hemsida
Kampanjens facebook-sida
Direkt länk till medborgarinitiativet
Markör i social media: #äitiyslaki

Äitiyslaki-banneri

Kategorier: FöreningenSamarbete