Hoppas ni alla haft en skön sommar! För Pride på svenska i Finland är sommaren inte slut riktigt än. Det firas Pridefestivaler på Åland 17-23 augusti och i Pargas 22 augusti. Hoppas vi ses!

1. Åland Pride
2. Pargas Pride
3. Regnbågskafé i samarbete med Johannes församling
4. Regnbågsankan deltar i Gulnäbbsakademin i Åbo
5. Regnbågsankan bjuder upp till Queersalsa under Föreningsfestivalen 2015
6. Queer på svenska – uppföljning angående pronomen

1. På Åland blir det parad med start lördag 22 augusti kl 16.00 i Västra hamnen. Regnbågsankan kommer att gå med eget ekipage i paraden och vår styrelsemedlem Tobias Larsson deltar i samtalet om HBTQ-personers situation i Ryssland och Europa. Hela det mångsidiga programmet finns på Åland Pride hemsida.

2. I Pargas startar Pargas Prideparad kl. 13.00 vid brankkis parkeringsplats och går ända till centralparken var det hålls en pridepicknick och t.ex Miss Gay Finland 2015 Catariina Salo håller tal och pargasbandet Another Wasted Night uppträder. Samling för paraden hålls vid brankkis parkeringsplats klockan 12.30. Håll utkik efter Regnbågsankans banderoll om du vill gå med oss i paraden! Pargas Pride har ett facebook event där mer info kan finnas.

3. Regnbågskaféet i samarbete med Johannes församling inleder höstterminen 3.9 kl. 19-21 och platsen är Hörnan, Högbergsgatan 10, på gatunivå. Ett par trappsteg leder upp. Välkomna nya som gamla deltagare för en pratstund i avslappnat sällskap! Höstens övriga datum är 17.9, 1.10, 29.10, 12.11, 26.11 och varje gång på Hörnan kl 19 om inte annat meddelas. Regnbågsmässan är 16.10 kl 19 i Johanneskyrkan.

4. Höstens traditionella gulnäbbsakademi ordnas onsdag 16.9 på Kåren, med start kl. 16.00. Regnbågsankan är på plats och säljer pinsar och tygmärken samt skriver in nya medlemmar i föreningen. Kom förbi för att säga hej! Kåren finns på Tavastgatan 22 och evenemanget är till för alla nya studerande i Åbo men intressant för alla nyfikna.

5. Den traditionella salsan i latinovärlden är präglad av cementerade könsroller där kvinnan alltid följer och mannen alltid för. Queerpedagogiken går ut på att ingen definierar någon annan utifrån könstillhörighet eller vad som är lämpligt. Var och en får själv ta den roll hen vill. Peter Csaszti från Stockholm är den ledande pedagogen inom queersalsan. Under Föreningsfestivalen 2015 kommer han med sitt lärarpar Johan Björk, även han en fantastiskt skicklig och inspirerande salsainstruktör att dra kursen Queersalsa för Regnbågsankan! Kom med och lär dig dansa salsa, fri från könsnorm och heteronorm. Alla dansar med alla på workshopen, så du behöver inte någon partner för att anmäla dig! Regnbågsankan bjuder på fika. Gratis anmälningar: regnbagsankan@regnbagsankan.fi, så fort som möjligt för att försäkra din plats, men senast en vecka före. Tid: Lördag 10.10 kl 13-17. Plats: Ungdomsgården Sandels i Helsingfors, källaren, Topeliusgatan 2. Mer om Föreningsfestivalen finns på festivalens hemsida.

6. Den här enkäten riktar sig till dig som identifierar dig som queer (i fråga om kön och/eller sexualitet), är bosatt i Finland och använder svenska i din vardag. Enkäten är anonym och svaren kommer att användas i min doktorsavhandling i ämnet svenska vid Åbo Akademi i Finland, samt eventuellt i vetenskapliga artiklar. Notera att alla frågor inte är obligatoriska, så ifall du tycker att någon fråga inte är aktuell för just dig kan du lämna den obesvarad. I slutet på enkäten finns också en möjlighet att precisera svaret genom en mer utförlig kommentar. I de frågor där alternativet ”other” (”annan”) finns kan du skriva in ditt eget kortfattade svar ifall inget alternativ stämmer. OBS: Kontakta mig ifall du är villig att delta i en intervju eller fokusgrupp angående språk och identitet under hösten 2015. Tack för ditt svar! Länk: https://docs.google.com/forms/d/10DJtZ9xeIq63FCG_I1bK093KctxaswCzJWSAkaSw10M/viewform

Kategorier: Medlemsbrev