Att regnbågsflaggan får fladdrat fritt under Stafettkarnevalen 2015 i Helsingfors är en milstolpe i sig. Ränderna symboliserar mångfald och frihet att få vara sig själv. Vem vill inte att varje elev känner sig trygg, respekterad och sedd just som hen är?

Vad betyder genusarbete konkret i skolan? Här följer några exempel.

 • Ge unga korrekt information. Vi tror ofta att unga vet allt och ”googlar” allt, men verkligheten är att många myter lever kvar, tills någon förklarar så att alla förstår.
 • Krossa fördomar. Visa att hbtiq är något som förekommer i varje skola, här och nu, att det inte bara är något som syns på tv eller i ett annat land.
 • Låt inte eleverna använda hbt-termer som skällsord eller feminina egenskaper i negativ bemärkelse, inte ens som skämt mellan vänner. Om vuxna gång på gång låter ord slinka förbi upprätthålls en homofob miljö där mobbning är okej.
 • Anta inte att alla elever är hetero. Vi talar lätt till stora grupper som om alla vi är hetero och cis medan transpersoner och homosexuella dom finns i fjärran. Prata om känslor och kärlek, men aldrig så att du antar att alla tjejer en dag blir ihop med en kille och tvärtom.
 • Småprata med alla elever då och då om vardagliga ämnen. Finns en förtrolig kontakt mellan barn/unga och vuxna är tröskeln lägre att också berätta det som är svårt.
 • Låt eleverna bryta könsnormer! I skolmiljön uppstår lätt en sträng uppdelning i manligt och kvinnligt. I värsta fall utgår elevens hela varande från om hen är pojke eller flicka. Uppmuntra tjejer att ta plats och visa att män får vara osäkra. Att vilja tävla, synas, visa känslor, diskutera och tänka logiskt är allmänna egenskaper hos människor, inte kopplade till maskulint/feminint.
 • Se till att sexualundervisningen också behandlar sexliv mellan personer av samma kön. Behandla sexuella minoriteter som något vanligt och likvärdigt med heterosexualitet. Kom ihåg att vi alla har en mångbottnad och unik sexualitet.
 • Låt mångfald vara en naturlig del av livet och vardagen. Läs sagoböcker för barn som handlar om regnbågsfamiljer, ta upp aktuella hbt-frågor i samhällsläran, skriv genusmedvetna uppsatsrubriker, använd beskrivningar av samkönade par i matematikproblem och nämn vilka historiska personer som levde ett normbrytande liv som t.ex. Drottning Kristina och Alexander den store.
 • Var beredd att bemöta regnbågsfamiljer, ta inte för givet att alla barn har en mamma och en pappa. Nyfamiljer, regnbågsfamiljer och familjer med fosterföräldrar och adoptivföräldrar är vardag av idag.
 • Anta mångfald. I en färdigt öppen men respekterande miljö är alla trygga. Görs inget fortgående genusarbete blir de sårbara ännu mera sårbara då de t.ex. stiger ur garderoben. Rasism och sexism går hand i hand med homofobi.
 • Uppmana inte elever som bryter normer att ”tona er sig”. Då överför du skulden och ansvaret på den minderåriga, och ser inte den stränga miljön där alla måste  akta sig för att inte ”göra fel”.
 • Var beredd att bemöta transbarn och transunga. Låt barn och unga själv välja vilket kön de har och vilket tilltalsnamn de använder i skolan. Det är bra och önskvärt att alla killar leker med dockor och att alla tjejer leker med bilar. Transbarn vill inte nödvändigtvis som äldre genomgå en transprocess, men möjligheten finns.
 • Se till att omklädningsrum och toaletter inte blir stressande och hotfulla miljöer för eleverna. De som inte lever upp till stereotypa föreställningar om kön kan uppskatta könsneutrala toaletter och omklädningsrum uppdelade i mindre grupper. Det skall alltid vara okej att snacka öppet om grundläggande behov.
 • Signalera medvetenhet. Det kan ha stor symbolisk betydelse att skolan har en regnbågsflagga på väggen, att lärare talar för hbtiq-rättigheter, att personal som är aktiv i social media visar sitt stöd där och/eller bär en pins med ett regnbågsbudskap. En skola som aktivt bedriver jämställdhetsarbete visar att de följer läroplanen.

Som lärare behöver du inte var perfekt, alltid modig och veta allt. Viktigast är att du är närvarande och nyfiken. Ta reda på det du inte vet, diskutera öppet med dina kolleger och kalla in hjälp utifrån om ni inte kommer vidare. Många är i onödan rädda för att säga fel term eller blanda ihop olika benämningar.

Regnbågsflagga
Fredrika Biström
Verksamhetskoordinator

 

Kategorier: Föreningen