IMAG0260

På Kavarteret Sillens initiativ hissades en regnbågsflagga under veckoslutet i centrum av Ekenäs. Enligt invånarna Ulla Lukander och Anna Barlow har flaggan tagits emot bra och kommentarerna har varit positiva. Regnbågsankan lånade ut flaggan och hoppas fler blir inspirerade att visa sitt stöd! Regnbågsflaggan symboliserar bl.a. respekt, gemenskap och mänskiliga rättigheter för alla, oberoende av sexuell läggning och kön. Det går att låna flaggor av Regnbågsankan och det går att pyssla egna: DIY rainbow flag video

IMAG0264

IMAG0251

Kategorier: Samarbete