Nystartad grupp: svenskspråkig HBTIQ-ungdomsgrupp i Vasa

Är frågor om sexualitet, läggning och kön aktuella för dig? Tycker du om att träffa andra unga, snacka om vem du är och om hbtiq i en trygg miljö med en insatt gruppdragare? Regnbågsankans ungdomsgrupp i Vasa finns i huvudsak till för att stöda och skapa gemenskap. Vi dricker kaffe, Läs mer…

Mat i regnbågens färger under Regnbågshelgen 2015

Regnbågsankans årliga Regnbågshelg arrangeras i år under vecka 42 i oktober. Planeringen är redan i gång och för första gången bjuds det på matlagningskurs i regnbågens färger 15.10. Som kursledare fungerar Larrie Griffis, initiativtagare är Ylva Larsdotter och platsen är Arbis kurskök. Vi tog ett snack med Larrie för att Läs mer…

Att skapa sammanhang

Vilka faktorer höjer känslan av gemenskap, trygghet och samhörighet? Den frågan ställde sig Julia Nyback från Korsholm under sin praktikperiod i resurscentret för hbtiq- studerande, “LGBT Resource Office” i East Carolina University (ECU) i North Carolina, USA. I sin undersökning till kandidatexamen intervjuade hon 8 aktiva frivilligarbetare för att få Läs mer…