Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen.

Årsmötet efterlyser ett fortsatt engagemang och ställningstaganden av finländska politiker gällande hbtiq-personers rättigheter.

­­­– Även om Tahdon-kampanjen och medborgarinitiativet gällande könsneutral äktenskapslag var en stor delseger så finns det mycket jobb kvar att göra för ett jämställt samhälle, säger Ohlis.

– Jag hoppas att de finländska beslutsfattarna snabbt ser till att lagändringen gällande korrigering av kön slutförs.

Transpersoner måste också behandlas lika enligt lagen. Det sterliseringskrav som nu finns kränker de människor som berörs, säger Ohlis.

Utveckla stödtjänsterna för Hbtiq-unga på svenska i Finland

Det behövs särskilda åtgärder för att stöda och förbättra välmåendet bland finländska homo-, bi- och transungdomar. Resultaten från den första omfattande inhemska kartläggningen av välmående bland unga, som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter, visar på en större oro över det egna välmåendet hos hbtiq-unga än bland övriga ungdomar.

– Speciellt på svenska behöver tjänsterna utvecklas för att fylla den lucka som nu finns. För tillfället är de svenska tjänsterna mer eller mindre obefintliga. Socialarbetare och ungdomsarbetare som också kommer i kontakt med hbtiq-unga i sitt dagliga arbete måste erbjudas verktyg och utbildning i mångfaldsfrågor för att lättare förstå och kunna sätta sig in i de ungas livssituation, säger Ohlis

– Varje individ, organisation och stat måste ta alla tillfällen i akt till att bilda opinion för Hbtiq-personers rättigheter. På så sätt bygger vi ett fördomsfritt Finland, avslutar Ohlis.

Till styrelsen valdes:

  • Tobias Larsson
  • Mårten Seiplax
  • Hanna Alava
  • Nicole Stambej
  • Bengt Mikander
  • Nadja Weckström