Kära medlem i Regnbågsankan! Den nya styrelsens arbete har kört i gång och nyheter som återkommande filmkväll och nya ungdomsgrupper i Vasa och Borgå planeras. Glädjande är också att skolor extra flitigt beställt skolbesök under våren. Regnbågsankan har besökt skolor i Helsingfors, Esbo, Pargas och Karis. Vi kommer också att besöka högstadieskolor i Vanda och Vasa i vår.

  1. Regnbågsankans filmkväll 9.4 kl. 19
  2. Barnfest DRÖMMAR – Sinnesfest för alla barn 28.3 kl. 12-16 på Annegården
  3. Regnbågskaféet 26.3
  4. Regnbågsankans Eurovision Song Contest förhandsvisning 13.5
  5. Program för unga
  6. Regnbågshelgen 2015

Läs hela mars medlemsbrev: Medlemsbrev i Regnbågsankan mars 2015

Kategorier: Medlemsbrev