Regnbågsfärger under Tomasmässan i Johanneskyrkan 3.2 kl. 19

Regnbågsmässan Goes Tomasmässan och vice versa. Välkommen för att fira Tomasmässan Goes Regnbågsmässan tisdag 3.2 med material från båda gudstjänstformerna, i Johanneskyrkan klo. 19.00 i Helsingfors. Predikant är Monica Heikel-Nyberg, textläsare Simon Häger. Carre Lönnqvist kommer att berätta om kollekten som går till Finska Missionssällskapets Mekongarbete mot bl.a. männiksohandel. Bakom Läs mer…