Kärlek med sex

Lördagens dagsprogram avslutades med en intim diskussion om kärlek och separation med projektchef för Alla familjers Finland Anna Moring, par och sexualterapeut Anna Kolster samt radioredaktör Ted Urho och pensionär Peter Oljemark med personliga erfarenheter av ämnet. Fredrika Biström ledde diskussionen. Stora frågor som vad är kärlek och vad kan räknas som otrohet kom upp. Anna Kolster förklarade att kärlek kan beskrivas som möten, där båda parter får ut det de vill av en relation. Ted Urho hörde till dem som drog en tydlig gräns mellan kärlek och sex men påpekade att sex med kärlek eller kärlek med sex för till andra nivåer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.